Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Historyczne wydarzenie w wiejskiej szkole

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem gimnazjum w Zespole Szkół w Starym Pilczynie. Placówka otrzymała również sztandar, a marszałek województwa uhonorował szkołę medalem „Pro Masovia”.

Uroczystości zorganizowano na boisku szkolnym. Rozpoczęły je krótkie scenki z życia bł. ks. Jerzego w wykonaniu uczniów. Mszę św. sprawował proboszcz łaskarzewskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Edmund Szarek, a homilię wygłosił dziekan dekanatu garwolińskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak.

– Czego potrzeba, byśmy zrealizowali wartości, których uczył nas ks. Jerzy, za które zapłacił własną krwią? Jak drogi musiał być mu Bóg – podkreślił, nawiązując do bestialskiej śmierci kapłana „Solidarności”. Kiedy kaznodzieja mówił o cierpieniach, jakich doznawał ks. Popiełuszko, w oczach siostry zamordowanego i jego brata, podobnie jak wielu innych uczestników uroczystości widać było łzy. – Potrzeba nam prawdy, o której nauczał ks. Jerzy. Potrzeba nam sprawiedliwości polegającej na uszanowaniu drugiego człowieka, jego wartości i przekonań. Potrzeba nam miłości, której tak bardzo dziś brakuje, miłości, z której się nas odziera – podsumował.

Patron – wzorem do naśladowania

Lucyna Domaszczyńska, dyrektor ZS, wyznała, iż ks. Jerzy w sposób szczególny stał się bliski szkolnej społeczności w chwili sprowadzenia jego relikwii do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. – Wybraliśmy człowieka, którego życie i nieugięta postawa wobec zła będą służyły jako wzór do naśladowania dzieciom i młodzieży. Aktualnie stanowią drogowskaz działania, doskonalenia wewnętrznego, kształtowania postaw oczekiwanych w dzisiejszej rzeczywistości – argumentowała.

Wybór uczniów i grona pedagogicznego stosowną uchwałą przypieczętowała rada gminy. Nadanie placówce imienia i sztandaru to doniosły moment w życiu szkoły – pokazuje, jakie wartości są ważne dla jej społeczności. Patron staje się punktem odniesienia dla uczniów i wychowawców, opiekunem, symbolicznym drogowskazem. – Jesteśmy dumni, że jedna ze szkół z terenu naszej gminy będzie nosiła imię dobrego kapłana. To bardzo dobry wybór i szczególny patron, to również wielkie zobowiązanie i wyzwanie – mówił wójt Marian Janisiewicz. Wyraził przy tym nadzieję, że społeczność wywiąże się z zobowiązań wynikających z nadania tak zaszczytnego imienia. W odpowiedzi gimnazjaliści złożyli ślubowanie na sztandar, obiecując, że z młodzieńczym zapałem i wiarą będą pod nim trwać. Przyrzekli też miłować ojczyznę i służyć jej dobru uczciwą nauką i pracą oraz szanować nauczycieli i wychowawców.

Ojcami chrzestnymi sztandaru zostali wójt M. Janisiewicz, wieloletni dyrektor placówki Antoni Kulik i ks. kan. E. Szarek. – Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku chwale Twojej. Zło dobrem zwyciężając, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw – modlił się, dokonując aktu poświęcenia sztandaru, ksiądz proboszcz.

Odznaczenie i podziękowania

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego marszałek Adam Struzik uhonorował ZS w Starym Pilczynie medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.

– W imieniu całej rodziny chciałam podziękować za zaproszenie nas na tak uroczystą chwilę. Niech wam Bóg błogosławi i ks. Jerzy prowadzi całą waszą szkołę – mówiła drżącym ze wzruszenia głosem pani Teresa, siostra błogosławionego.

W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki jego prezes – Ryszard Walczak wręczył gimnazjum w Starym Pilczynie – na ręce pani dyrektor – podziękowanie „za szerzenie pamięci o błogosławionym ks. Jerzym – męczenniku naszych czasów, służącym Bogu i ojczyźnie oraz za zaangażowanie w uroczyste nadanie szkole imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.

Waldemar Jaroń