Rozmaitości
Źródło: OKŁADKA
Źródło: OKŁADKA

I was będą prześladować…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało bardzo interesującą, krótką monografię włoskiego księdza Massimo Astrua o męczennikach chrześcijańskich XX wieku.

Nie jest to przegląd biografii świętych i błogosławionych, zamordowanych w ubiegłym stuleciu, ale historyczny  zarys prześladowań chrześcijan w różnych państwach, w różnych okresach ich dziejów. Publikacja przerywa milczenie mediów na ten temat. Niestety, jeżeli dotychczas mówiono o ofiarach totalitaryzmów (stworzonych przez Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga ,czy Pol-Pota), to miano na uwadze przede wszystkim aspekt polityczny. Ponadto, w bogatej bibliografii literatury przedmiotu niewiele jest pozycji, omawiających zagadnienie prześladowań chrześcijan w tak esencjonalny sposób.

Początek opracowania ujmuje problematykę prześladowań od strony historycznej, poczynając od starożytności Opisuje zbrodnie islamu przeciwko chrześcijańskiej Afryce w wiekach VII-XII n.e., mówi też o męczennikach rewolucji francuskiej  w latach 1789-1799, a szczególnie o okrucieństwach wobec mieszkańców katolickiej Wandei. Najobszerniejsza, czwarta część, mówi o męczennikach chrześcijańskich XX wieku. Prześladowania dotknęły wiele milionów katolików w państwach, rządzonych przez komunistów (Meksyk, ZSRR, Ukraina, Hiszpania, Litwa, Rumunia, Niemcy, Węgry, Czechosłowacja, Bułgaria, Chorwacja, Armenia, Sudan, Chiny). Jak obliczają historycy Kościoła, w wieku XX zginęło 45,5 mln męczenników chrześcijańskich.

W zakończeniu książeczki czytamy:  „…Trzeba z bólem stwierdzić, że prześladowania trwają do dziś. Tak, trwają one nadal za przyczyną komunistycznego reżimu (Chiny, Kuba, Korea Północna, Wietnam), antychrześcijańskiej masonerii i islamskiego ekspansjonizmu, który jest już prawie nie do powstrzymania. To alarm na skalę światową: prześladowania chrześcijan ciągle rosną, praktycznie w każdym zakątku ziemi”.


Ks. Massimo Astrua, I was prześladować będą. Męczennicy chrześcijańscy XX wieku, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006, s. 142.

Książkę można zamówić telefonicznie (0-22) 673-46-93 lub przez internet: www.loretanki.pl/sklep //podpis do zdjęcia

Włodzimierz Korolczuk