Diecezja
Źródło:
Źródło:

Imię, które zobowiązuje

Już po raz piąty Zespół Oświatowy w Stoku Lackim obchodził dzień patrona - Jana Pawła II. To zaszczytne imię placówka otrzymała pięć lat temu. Od tamtej pory 18 maja jest jednym z najważniejszych dni w życiu społeczności szkolnej.

Tegoroczne uroczystości tradycyjne zainaugurowała Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Siedlcach. Eucharystii przewodniczył i wygłosił słowo Boże ks. prałat Kazimierz Niemirka. Podczas nabożeństwa, w którym licznie uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i rodzice, modlono się w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Polaka.

Po Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie uczniowie klasy IV szkoły podstawowej, pod opieką pani Renaty Radomskiej, przygotowali akademię poświęconą Janowi Pawłowi II. Nad oprawą muzyczną czuwała s. Gabriela. Podczas uroczystego apelu rozstrzygnięto także konkursy – literacki, plastyczny i multimedialny, które ogłoszono w marcu. Wszystkie poświęcone były życiu Ojca Świętego. Uczniowie wysłuchali także relacji

ks. Marka Chomiuka, który opowiadał o pielgrzymkach rowerowych m.in. do Rzymu i Toronto. – Dzień Patrona to bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że imię Jana Pawła II zobowiązuje nas wszystkich do takiej pracy, by o wychowankach gimnazjum można było z dumą powiedzieć: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście naszą nadzieją” – tłumaczy Olga Trojanowska, wicedyrektor Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim. Dyrekcja podkreśla też, że we wszystkich sprawach – nie tylko tych łatwych, ale i trudniejszych – może liczyć na wsparcie rodziców, a przede wszystkim ks. prałata Niemirki. To właśnie ksiądz proboszcz zorganizował w tym roku dla 20 ministrantów ze swojej parafii, a jednocześnie uczniów zespołu w Stoku Lackim, wycieczkę rowerową na plac celebry. Wziął w niej udział także ks. Wojciech Majewski z kościoła Miłosierdzia Bożego. Na siedleckich Błoniach, pod Papieskim Krzyżem, ministranci wraz z ks. prałatem modlili się w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.

Te modlitwy kontynuowali także pod pomnikiem Ojca Świętego w centrum Siedlec. Ks. prałat Niemirka zapewnia, że tegoroczna inicjatywa, czyli rajd rowerowy w miejsca poświęcone pamięci Jana Pawła II, będzie kontynuowana.

MD