Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Imię prezydenta zapisane na ratuszu

W niedzielę, 19 maja, w Maciejowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej śp. prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, który odwiedził miejscowość w 2009 r.

27 maja 2009 r. Maciejowice stały się jednym z etapów wizyty śp. Lecha Kaczyńskiego w powiecie garwolińskim. Na rynku prezydent spotkał się z mieszkańcami, a w ratuszu z samorządowcami nadwiślańskiej gminy i powiatu oraz duchowieństwem. Złożył też kwiaty pod pomnikiem, oddając tym samym hołd naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszce i jego żołnierzom.

W piątą rocznicę doniosłego wydarzenia – na podstawie przyjętej przez aklamację uchwały rady gminy – odsłonięto pamiątkową tablicę.

Z wdzięcznością

Uroczystości zaplanowane na 18 maja rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. kan. Stanisława Marczuka. Podczas nabożeństwa kapłan nawiązał do wydarzeń sprzed pięciu lat. – Twój duch jest wśród nas i my dziś zapisujemy twoje imię na naszym ratuszu ku pamięci przyszłych pokoleń. Czynimy to z wielką wdzięcznością i radością – wspominał tragicznie zmarłego prezydenta. – Dołożymy starań, by w sercach mieszkańców gminy zawsze była żywa pamięć, byśmy mieli poczucie tożsamości określające nasze miejsce w historii ojczystej, historii Europy i całego świata – dodał ks. kan. S. Marczuk.

Na rynku

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości, w asyście orkiestry dętej OSP i pocztów sztandarowych wojska, straży, szkół oraz stowarzyszenia 1 Pułk Strzelców Konnych, przemaszerowali na rynek, przed zamontowaną na frontonie ratusza tablicę poświęconą śp. prezydentowi.

– Chcemy pamiętać o wartościach, jakim Lech Kaczyński był wierny przez całe swoje życie. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby wypełnić jego testament, w którym zawarte są dwa szczególnie ważne zapisy. Pierwszy to patriotyzm: poczucie narodowej tożsamości opartej o historię, dawną i tę najnowszą; historię naszych zwycięstw i porażek; historię uporczywej i wytrwałej walki o wolność – podkreślił wójt gminy Sylwester Dymiński. – Zapis drugi dotyczy państwa silnego, prawego, solidarnego; państwa, które jest własnością wszystkich obywateli, ale ze szczególną troską pochyla się nad najsłabszymi; państwa, które ma mocną pozycję na arenie międzynarodowej, które z godnością i bez kompleksów uczestniczy w budowie lepszej Europy i świata – akcentował.

Przecięcia wstęgi dokonali posłowie: Wojciech Jasiński, Jacek Sasin, Grzegorz Woźniak oraz wójt S. Dymiński. Tablicę poświęcił ks. kan. S. Marczuk.

Posłowie i list

W. Jasiński, minister skarbu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, określał śp. prezydenta jako wzór pracy oraz kompetentnej, ofiarnej i bezinteresownej służby krajowi. Dziękując wójtowi i radnym za inicjatywę pozwalającą na uczczenie pamięci L. Kaczyńskiego, zaznaczył, że aby móc się rozwijać i mieć znaczenie w Europie, potrzebujemy Polski według koncepcji śp. prezydenta.

List do zebranych skierował też prezes PiS J. Kaczyński. Podziękował mieszkańcom gminy za ufundowanie tablicy. Podkreślił, że uroczystość jest ważnym wyrazem pamięci, hołdu, żalu i otuchy; hołdu, jaki oddajemy śp. prezydentowi, jego małżonce i wszystkim, którzy w podsmoleńskim lesie zginęli w tej największej od II wojny światowej tragedii, jaka dotknęła nasz kraj.

Zapisana prawda

Jednym ze współorganizatorów wizyty śp. L. Kaczyńskiego w powiecie garwolińskim w 2009 r. był ówczesny zastępca szefa Kancelarii Prezydenta – obecnie poseł Jacek Sasin. – Wizyta prezydenta Kaczyńskiego była wyrazem docenienia roli Maciejowic w historii Polski, ale też elementem podziękowania za poparcie podczas wyborów prezydenckich, za wielką nadzieję, którą państwo pokładaliście w jego prezydenturze – argumentował.

G. Woźniak pięć lat temu był starostą garwolińskim i to właśnie on witał w powiecie L. Kaczyńskiego. Dziś z rozrzewnieniem wspomina tamte dni. – Mam nadzieję, że prawda zapisana na tej tablicy ujrzy kiedyś światło dzienne – dodał.

Waldemar Jaroń