Aktualności
Imię Świętego Jana Pawła II

Imię Świętego Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Białce otrzyma imię Świętego Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia odbędzie się 30 kwietnia. Stosowną uchwałę przyjęła jednogłośnie Rada Gminy Radzyń na sesji 12 marca. Będzie to pierwsza w Polsce szkoła, która przyjmie imię Papieża Polaka po kanonizacji.

Wniosek w sprawie nadania szkole imienia został najpierw jednogłośnie przyjęty 21 stycznia przez Radę Pedagogiczną. Otrzymał następnie pozytywną opinię uczniów i rodziców oraz rady sołeckiej i proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu, do której należy Białka.

Wniosek społeczności szkoły o nadanie imienia przedstawiła na sesji Rady Gminy – Jan Paweł II jest według nas najwybitniejszą postacią współczesnych czasów, jego nauczanie wzywające do pokoju, pojednania, miłości między ludźmi, narodami i religiami doceniane jest przez cały świat. Każdy z nas poszukuje niezniszczalnych autentycznych wzorców moralnych, poszukuje autorytetów i przewodników – tłumaczy dyrektor Ewa Łańcut-Nestoruk. – Pragniemy, by nasi wychowankowie brali przykład z wielkiego Przewodnika, którego dokonania skłaniałyby ich do wysiłku, odpowiedzialności i doskonalenia własnych charakterów.

Ewa Łańcut-Nestoruk podkreśla, że uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Białce od wielu lat realizują zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze przez krzewienie nauki Papieża-Polaka. Przyjęcie Jego imienia włączy ją do wielkiej rodziny szkół  Jana Pawła II, przez co praca z dziećmi i młodzieżą nabierze nowego, szerszego wymiaru.

– Propozycja nadania imienia Świętego Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej w Białce spełnia oczekiwania wszystkich – nauczycieli, rodziców, uczniów, a także mieszkańców gminy. Jestem całym sercem za takim Patronem szkoły – mówi wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Białce imienia Świętego Jana Pawła II. 

W ramach przygotowań do nadania imienia szkole, m.in.  klasy realizowały projekt edukacyjny „Zanim Lolek został świętym”, którego głównym celem było przybliżenie osoby Papieża Polaka i wartości, jakimi się kierował.

Anna Wasak