Diecezja
In vitro i co dalej?

In vitro i co dalej?

5 marca w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbędzie się debata naukowa „In vitro i co dalej?”.

Inspiratorem zorganizowania naukowej debaty jest biskup Zbigniew Kiernikowski. Do współpracy włóczyło się wiele siedleckich instytucji: Kuria Diecezjalna, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

– Trwająca dyskusja o in vitro w Polsce bardzo często ma charakter jednostronny: ukazuje same „dobrodziejstwa” zapłodnienia w próbówce. Dlatego stała się powodem do podjęcia naukowej debaty o in vitro – sygnalizuje ks. Jacek Sereda, kierownik Duszpasterstwa Rodzin diecezji siedleckiej, uzasadniając potrzebę rozmowy na ten temat i wyjaśniając cel konferencji. A ten to przede wszystkim pokazanie, czym jest sztuczna prokreacja.

– Poznanie procesu „stwarzania” człowieka w laboratoriach, niejako na życzenie małżonków, zamrażanie i niszczenie embrionów, manipulacje genetyczne są dowodem na to, by takim działaniom powiedzieć stanowcze nie – uzasadnia.

W trakcie sympozjum podjęty zostanie temat przyczyn niepłodności, jak i sposoby jej leczenia, m.in. omówiona zostanie naprotechnologia. Do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali ludzie nauki, przede wszystkim lekarze, jak też teolodzy i prawnik.

– Do udziału w sympozjum zaproszeni są wszyscy, którym sprawa życia ludzkiego leży na sercu. Wstęp jest wolny. W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa ludzi młodych, studentów, małżonków przeżywających ból z powodu braku potomstwa, jak też katechetów i doradców życia rodzinnego. Zapraszając jednocześnie proszę o modlitwę, by to spotkanie wydało dobre owoce – mówi ks. Jacek Sereda.


Program sympozjum

9:30 – 10:00 Powitanie i słowo wprowadzające: J.E. ks. biskup Zbigniew Kiernikowski – Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, Wojciech Kudelski – prezydent miasta Siedlce;

Sesja I

10.00 – 10.20 dr n. med. Adam Marcheluk (Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach): Przyczyny i leczenie niepłodności męskiej;

10.20 – 10.40 lek. med. Józef Fąk (Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim): Przyczyny i leczenie niepłodności kobiet;

10.40 – 11.00 prof. n. med. Tadeusz Mazurczak (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie): Techniki wspomaganego rozrodu a ryzyko medyczne i genetyczne;

11.00 – 11.15 mgr Maria Jakimiuk (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich): Psychiczne konsekwencje zapłodnienia in vitro;

11.15- 12.00 Przerwa na kawę

Sesja II

12.00 – 12.20 ks. prof. Marian Machinek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Etyczny kontekst zapłodnienia in vitro;

12.20 – 12.40 dr n. med. Jerzy Umiastowski: Zapłodnienie in vitro – pytania legislacyjne i etyczne;

12.40 – 13.00 prof. n. med. Bogdan Chazan (Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny w Warszawie): Położnictwo medycyną macierzyństwa czy medycyną rozrodu?

13.00 – 13.20 dr Maciej Barczentewicz (Macierzyństwo i Życie – Poradnia Specjalistyczna): Czym jest naprotechnologia?

13.20 – 13.50 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów;

13.50 – 14.00 Podsumowanie – J.E. ks. biskup Zbigniew Kiernikowski;

KL