Aktualności
Informatyzacja w bibliotece

Informatyzacja w bibliotece

Już niedługo podniesie się standard obsługi w gminnej bibliotece i jej filiach. Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą Modernizacja infrastruktury informatycznej w GBP.

Placówka aplikowała do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, który umożliwia rozwój bibliotek publicznych. W ramach projektu można było otrzymać kwotę od 10 do 30 tys. zł. Biblioteka w Wysokim otrzymała maksymalną kwotę. Dzięki tym pieniądzom instytucja zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

 

BZ