Region
Inicjatywa z polotem

Inicjatywa z polotem

Bialskie lotnisko od kilku lat nie jest używane. Wkrótce może to się zmienić.

Szansą na powstanie lotniska ma być opracowywana przez sejm ustawa o przekazaniu mienia obiektów wojskowych samorządom. Poseł PiS Adam Abramowicz próbuje zarazić optymizmem włodarzy miasta i regionu. Wspólnie zastanawiali się nad kwestią podczas konferencji „Możliwości zaangażowania się samorządów południowego Podlasia w zagospodarowanie lotniska w Białej Podlaskiej”. – Lotnisko już 5 lat leży odłogiem, niszczeje i ogromny potencjał, który mógłby pracować, wręcz się dekapitalizuje – argumentował poseł. – Teraz, w obliczu ustawy zezwalającej na przejęcie takiego obiektu przez samorząd, jest szansa, by to lotnisko powstało – podkreślał.

Konferencja zgromadziła władze południowego Podlasia, od wojewodów po wójtów. – Chcieliśmy pokazać, że już wkrótce będzie szansa przejęcia tego terenu, ponieważ najprawdopodobniej w lipcu skończą się prace nad ustawą o przekazaniu terenów AMW – wyjaśnia Mariusz Stefaniuk z biura poselskiego A. Abramowicza. – Zaprosiliśmy ludzi z Radomia, którzy zbudowali takie lotnisko, by opowiedzieli o mechanizmach jego działania. Okazuje się, że inwestycją bardziej zainteresowani są włodarze okolicznych miast, niż samej Białej. Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski wyjaśnia, że lokalni widzą w tym interes, gdyż własnego nie byliby w stanie wybudować. – Dlatego dziwi nas sceptycyzm prezydenta Andrzeja Czapskiego – dodaje.

– Nie jesteśmy zainteresowani 30-letnią dzierżawą tych terenów, a właśnie taki przetarg został ogłoszony – odpowiada Rudolf Somerlik, rzecznik bialskiego Urzędu Miasta. – Moglibyśmy zgodzić się na jego bezpłatne przekazanie jako mienia komunalnego. Na wsparcie władz wojewódzkich przy finansowaniu raczej nie możemy liczyć, bo jest lotnisko w Świdniku, w które oni inwestują – mówi R. Somerlik. – Za to duża część lokalnych władz chciałaby, by lotnisko typu cargo, zwłaszcza z elementami lotniska pasażerskiego, jednak w Białej Podlaskiej powstało.

Miasto, które jest właścicielem 70 ha lotniska, zapewnia, że w jego interesie leży, by teren ten został zagospodarowany. Prezydent chce ściśle współpracować z inwestorami w zakresie planu zagospodarowania i podatków lokalnych. Władzom zależy, by powstawały nowe miejsca pracy, a teren dookoła lotniska rozwijał się i przynosił zyski – nie tylko inwestorowi, ale i miastu. Rozbudową lotniska zainteresowana jest też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej. Powstaje tu kierunek ratownictwa lotniczego, w związku z czym część infrastruktury zechcą lotniska wykorzystać do kształcenia uczniów. Jednak jeśli ktoś wygra ogłoszony w marcu przetarg na 30-letnia dzierżawę lotniska, prawdopodobnie nie będzie można tych terenów przekazać władzom miasta i kolejny obiekt trafi na długie lata w prywatne ręce.


 3 PYTANIA

Paweł Głodowski, kierownik Sekcji Przejmowania i Zagospodarowania Nieruchomości Oddziału AMW w Warszawie.

Czy AMW ogłosiła przetarg na dzierżawę lotniska w Białej Podlaskiej?

Przetarg na dzierżawę byłego kompleksu lotniskowo-koszarowego Lotniska Biała Podlaska odbędzie się 17 kwietnia. Będzie to przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony – 30 lat. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu dzierżawnego bazowego to 37 tys. zł. Wadium w wysokości 50 tys. zł należy wpłacić do 10 kwietnia. Szczegółowe warunki dotyczące przetargu są podane na stronie internetowej Agencji.

Są już zainteresowani?

O zainteresowaniu przetargiem będzie można mówić dopiero w momencie wpłacenia wadium przez zainteresowanych, a zazwyczaj takie wpłaty dokonywane są w ostatniej chwili.

Agencja ma doświadczenie w tego typu inwestycjach?

Agencja Mienia Wojskowego dzierżawi już lotniska, które są w jej zasobie i mają także zapisany warunek zachowania charakteru lotniskowego. Tak jest m.in. w przypadku portu lotniczego w Szymanach pod Olsztynem. AMW dzierżawi także lotniska, które MON powierzył jej w czasowy zarząd: w Krakowie, Wrocławiu czy Bydgoszczy. To, czy przedsięwzięcia lotniskowe prowadzone są z sukcesem, zależy od firm, które je od AMW dzierżawią.

JAG