Rozmaitości
Źródło: GU
Źródło: GU

Inspirują do działania

15 marca odbyło się seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach w 2011 r. Tegoroczne hasło brzmi: „Inspirujemy do działania”.

Celem wtorkowego spotkania w Zakładzie Aktywności Zawodowej było otwarcie kolejnej edycji RO EFS. W ramach seminarium zaprezentowano Plany Działania Programu Kapitał Ludzki na rok 2011, a także zmiany w dokumentach i wytycznych unijnych, które weszły w życie 1 stycznia tego roku. Seminarium było także doskonałą okazją do zaprezentowania realizowanych w regionie projektów współfinansowanych z EFS.

Zgromadzonych na konferencji powitała koordynatorka projektu Justyna Mirońska, która przedstawiła okoliczności powstania i działalność Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju „Equus”. Organizacja jest efektem pracy osób biorących udział w Warsztatach Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w 2004 r., zaś inicjatorami przedsięwzięcia był łosicki Powiatowy Urząd Pracy oraz starostwo łosickie. Obecnie stowarzyszenie liczy 26 członków, a jego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju powiatu łosickiego (poprzez m.in. realizację projektów unijnych, organizację szkoleń i imprez integracyjnych oraz szeroko pojęte doradztwo). W dalszej kolejności zaprezentowali się pracownicy działający w RO EFS. W swoich wystąpieniach wskazywali na działania, jakie koordynują na co dzień oraz przedstawili plany ośrodka na bieżący rok. Poszczególne założenia dla komponentu regionalnego PO KL omówiła Magdalena Sałata z siedleckiego oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Po przerwie głos zabrali przedstawiciele Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach, którzy omówili wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany dotyczące realizacji projektów partnerskich PO KL. W dyskusji nie zabrakło również głosu instytucji, które korzystają z unijnych funduszy. O dobrych praktykach projektów EFS Miasta Siedlce i założeniach przedsięwzięcia „Tak dla pracy” mówili pracownicy wydziału edukacji z siedleckiego urzędu. Później natomiast zostały przedstawione przykłady pozytywnych relacji siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z EFS.

GU