Aktualności
Instytut docenił

Instytut docenił

6 i 7 marca odbyła się ósma edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, podczas którego trzy polskie miasta - Brzeg, Mysłowice i Włodawa - otrzymały Nagrodę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Doceniono opiekę nad miejscami pamięci i propagowanie postaw patriotycznych.  Urząd miejski we Włodawie wyróżniono za aktywne działania w kultywowaniu pamięci narodowej, m.in. organizację uroczystości o charakterze patriotycznym czy działania mające na celu usunięcie z przestrzeni publicznej pomnika walk i męczeństwa wojsk polskich i sowieckich przy Czworoboku. Na terenie miasta znajdują się liczne upamiętnienia związane z historią włodawskiego obwodu Armii Krajowej, z którego wywodziła się większość późniejszych członków Obwodu DSZ-WiN Włodawa i podkomendnych braci Taraszkiewiczów. Nagrodę odebrał zastępca burmistrza Włodawy Wiesław Holaczuk.