Aktualności
Inwentaryzują

Inwentaryzują

Na terenie miasta rozpoczęła się inwentaryzacja źródeł ciepła. Celem akcji jest zlokalizowanie tzw. źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych).

Uzyskane w trakcie inwentaryzacji informacje są poufne i będą przetwarzane jedynie na potrzeby przyszłych projektów ekologicznych. Realizowana na terenie całego województwa mazowieckiego badanie jest obowiązkowe. W Siedlcach inwentaryzację na zlecenie miasta przeprowadzi zajmująca się tego rodzaju działalnością firma z Katowic. Z uwagi na obowiązujące w kraju obostrzenia sanitarne został wprowadzony pakiet rozwiązań pozwalający wykluczyć bezpośrednie wizyty ankieterów w domach siedlczan. Każdy właściciel budynku lub lokalu ogrzewanego indywidualnie może wybrać najwygodniejsze dla siebie rozwiązanie. Na stronie internetowej miasta (www.siedlce.pl) w zakładce „aktualności” znajduje się link, pod którym dostępna jest zawierająca kilka pytań ankieta. Z kolei osoby nie mające dostępu do sieci mogą wysłać wiadomość o treści „tak” pod dedykowany nr 570-265-666 i spodziewać się telefonu od ankietera, który od razu przeprowadzi badanie lub umówi się na inny dogodny dla właściciela lokalu termin. Wreszcie ostatnią z możliwości jest zatelefonowanie pod dedykowany numer infolinii 530-718-064, gdzie od razu zostanie przeprowadzona rozmowa z ankieterem. Infolinia jest czynna od 8.00 do 16.00 we wszystkie dni robocze. Zakres zbieranych przez ankieterów informacji obejmuje m.in.: dane adresowe właścicieli budynków; dane o budynku/lokalu (typ, powierzchnia użytkowa, rodzaj ocieplenia, przeprowadzone termomodernizacje) oraz dane o źródle/źródłach ciepła (parametry urządzeń, ilość zużywanego paliwa, planowane zmiany). 

MLS