Aktualności
Inwestują w drogi

Inwestują w drogi

Do końca roku w Łobaczewie Małym oraz Podolance (gm. Terespol) zostanie położony nowy asfalt. Władze gminy podpisały właśnie umowy z wykonawcami prac, którzy na realizację przedsięwzięć mają dziesięć miesięcy.

Modernizacja drogi w Łobaczewie Małym (od skrzyżowania ul. Pięknej ze Spółdzielczą do drogi 100787L przy krzyżach) będzie kosztować ponad 1,3 mln zł. Inwestycja w 60% zostanie sfinansowana środkami pozyskanymi przez samorząd z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę oraz koszty nadzoru inwestorskiego pokryje gmina. Z kolei koszt przebudowy jezdni w Podolance szacowany jest na przeszło 3,2 mln zł. Na realizację tego zadania samorząd uzyskał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości niespełna 1,3 mln zł. Brakującą kwotę gmina dołoży z własnej kasy. W ramach prowadzonych prac drogowcy poszerzą jezdnię do 5 m, położą nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz przebudują oświetlenie. Jak podkreślają władze gminy, realizacja tego przedsięwzięcia zapewni bezkolizyjne połączenie komunikacyjne miejscowości Małaszewicze z drogą powiatową nr 1052 L w Podolance.

MLS