Aktualności
Inwestują w drogi

Inwestują w drogi

Naszym sztandarowym projektem w zakresie modernizacji dróg powiatowych jest remont trasy na odcinku Zbuczyn - Mościbrody - podkreśla starosta Zygmunt Wielogórski.

Drogę nr 63 do trasy nr 2, wiodącą przez Zbuczyn, Borki Kosy i Mościbrody, oficjalnie oddano do użytku we wtorek, 17 grudnia. – Za kwotę prawie 9 mln zł udało się wykonać ponad dziesięciokilometrowy odcinek, w naprawdę wysokim standardzie – tłumaczy starosta. Z budżetu państwa pozyskaliśmy na tę inwestycję 3 mln zł, po milionie od gmin Zbuczyn i Wiśniew, zaś brakujące cztery pochodziły ze środków powiatu siedleckiego. – Prawie milion złotych na mniej więcej kilometr drogi – to duże nakłady. Za to uzyskaliśmy jednak szeroką trasę, z odwodnieniem i chodnikami przez kolejne miejscowości, co poprawi ich funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo – podkreśla starosta.

Inwestycje…

Symboliczną wstęgę, przy udziale wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, przecinał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, poseł Krzysztof Borkowski, starosta Z. Wielogórski, wójt Zbuczyna Tomasz Hapunowicz oraz wójt Wiśniewa Krzysztof Kryszczuk. Podczas oficjalnego otwarcia drogi przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz zebrani goście, podkreślali jej znaczenie dla komfortu życia mieszkańców okolicznych miejscowości i osób przejeżdżających. Jak zaznaczył również wojewoda J. Kozłowski, powiat siedlecki zajmuje wiodącą pozycję w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje drogowe.

… i nagrody

– Powiat siedlecki jest laureatem konkursu, w którym brana była pod uwagę umiejętność i skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na infrastrukturę techniczną, czyli budowę i modernizację dróg. Dostaliśmy za to Srebrnego Orła – podkreśla Z. Wielogórski, dodając: – Od roku 2010 zajmujemy wysokie, bo 12 miejsce wśród powiatów w zakresie inwestowania w infrastrukturę techniczną. W samym województwie mazowieckim jesteśmy na trzeciej lokacie. To świadczy o tym, że mądrze i oszczędnie gospodarujemy wydatkami, przez co dużo możemy inwestować.

GU