Aktualności
Inwestują w ekologię

Inwestują w ekologię

Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku w Woli Suchożebrskiej powstanie tzw. wzorcowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Prezes siedleckiego Zakładu Utylizacji Odpadów Mariusz Gruda podpisał umowę z przedstawicielami sejmiku województwa mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia będącego integralną częścią zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej. Projekt otrzyma blisko 400 tys. zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014–2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekroczy 790 tys. zł.

Inwestycja będzie przyjmowała aż 17 różnych frakcji odpadów, w tym m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin), wielkogabarytowe (dywany, meble) i zielone, opony, a także gruz, opakowania z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady bio, popiół, baterie czy leki. W nowym PSZOK śmieci otrzymają tzw. drugie życie. W tym celu powstaną m.in. dwa specjalne stanowiska do rozbiórki i naprawy trafiających tu przedmiotów i urządzeń. Na pierwszym z nich pracownicy będą demontować sprzęty, by jak najwięcej drobnych elementów trafiło do recyklingu. Natomiast w strefie napraw wykwalifikowani specjaliści będą reperować urządzenia, które następnie znajdą nowych właścicieli. Do punktu będą mogły być dostarczane także wszelkiego rodzaju przedmioty nieuszkodzone, które z różnych przyczyn są już obecnym właścicielom niepotrzebne. Po odpowiednim zabezpieczeniu i zmagazynowaniu również trafią w nowe ręce. Wszystkie realizowane przez punkt usługi będą bezpłatne w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowany jest także zakup wózka widłowego, kontenerów i pojemników na odpady oraz wyposażenie portierni i budowa nowej ścieżki edukacyjnej. 

MLS