Aktualności
Inwestują w ekologię

Inwestują w ekologię

W pierwszej połowie sierpnia zakończą się prace modernizacyjne w budynkach szkół podstawowych w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej, gdzie wymieniane są stare instalacje centralnego ogrzewania.

W obydwu budynkach instalowane są obecnie nowe grzejniki oraz nowoczesne kotły na paliwo odnawialne (biomasę). Dzięki inwestycji zwiększy się przede wszystkim efektywność energetyczna budynków, co z kolei przełoży się na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz obniży koszty utrzymania szkół. Prace prowadzone są w oparciu o projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, na który gmina pozyskała ponad 270 tys. zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Koszt całej inwestycji zamknie się kwotą ok. 400 tys. zł. – Naszym zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów. Cel zostanie osiągnięty dzięki obniżeniu poziomu zużycia energii w sezonie grzewczym, zmniejszeniu zużycia ciepła na ogrzewanie budynków i zminimalizowaniu kosztów ich ogrzewania – podkreśla włodarz gminy Tomasz Antoniuk. Jeszcze w tym roku gmina planuje przeprowadzenie termomodernizacji pięciu świetlic i rozbudowę kolejnych dwóch obiektów użyteczności publicznej w Woli Wereszczyńskiej i Wereszczynie.

MLS