Aktualności
Inwestują w kulturę

Inwestują w kulturę

W minionym tygodniu rozpoczął się pierwszy etap prace przy rozbudowie obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej. Niebawem mieszkańcy gminy będą mogli korzystać m.in. z nowoczesnej sali widowiskowo-koncertowej oraz sali konferencyjnej.

Warta blisko 4 mln zł inwestycja, w 85% zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pozostałą kwotę wyłoży gmina. Złożony przez GBP wniosek znalazł się na trzecim miejscu liczącej 41 pozycji listy projektów wybranych do dofinansowania w całym województwie. Dzięki pozyskanym środkom urszulińska książnica zyska ok. 500 m2 powierzchni użytkowej. Oprócz mogącej pomieścić ok. 200 osób sali widowiskowej, powstanie zaplecze dla artystów oraz pomieszczenia do prowadzenia warsztatów i lekcji pokazowych związanych z tradycją i kulturą Polesia a także niewielka sala konferencyjna. Ponadto w ramach projektu zostanie zagospodarowany teren przy filii Biblioteki w Wytycznie. Tam powstaną m.in. alejki spacerowe, ławeczki i altana ogrodowa. Jak podkreślają pracownicy biblioteki po zakończeniu wszystkich inwestycji przed placówką otworzą się nowe możliwości. Będzie można m.in. prowadzić zajęcia taneczne czy warsztaty teatralne.

MLS