Aktualności
Inwestują w młodzież i nauczycieli

Inwestują w młodzież i nauczycieli

Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych, dodatkowe zajęcia lekcyjne, doposażenie sal lekcyjnych a także wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

To tylko niektóre z celów projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stara Kornica”, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma blisko 930 tys. zł. wsparcia. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 19 października stosowną umowę podpisali wicemarszałek województwa Janina Ewa Orzełowska, wójt gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk oraz skarbnik gminy Anna Blondyk. Przyznane dofinansowanie pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną w trzech gminnych placówkach: Szkole Podstawowej w Starych Szpakach, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach oraz w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy. W projekcie będzie uczestniczyć w sumie 206 uczniów i 37 nauczycieli. Na specjalnych zajęciach młodzież będzie m.in. doskonaliła umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego. Z kolei nauczyciele wezmą udziału w specjalistycznych szkoleniach a także będą mieli możliwość ukończenia studiów podyplomowych, np. w zakresie terapii integracji sensorycznej. Do poszczególnych placówek trafią także pomoce dydaktyczne oraz urządzenia multimedialne wspomagające prowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych czy nauki programowania. 

MLS