Aktualności
Inwestują w otoczenie

Inwestują w otoczenie

Ponad 1,6 mln zł wyda do końca przyszłego roku gmina na rewitalizację tzw. obszarów zdegradowanych w miejscowościach Kalinka i Jabłoń.

Na wykonanie niezbędnych prac gmina pozyskała ponad 1,2 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji w Kalince zostanie m.in. zmodernizowany istniejący plac zabaw, zbudowana siłownia zewnętrzna oraz wyremontowane boiska do piłki plażowej i nożnej. Z kolei w centrum Jabłonia pojawią się kosze na śmieci, ławki, lampy oświetleniowe oraz słupy i tablice ogłoszeniowe. Ponadto planowane jest zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni przy Ośrodku Zdrowia oraz działki przy szkole podstawowej. W ramach inwestycji zostaną m.in. utwardzone i oświetlone ciągi pieszo-jezdne, zainstalowany monitoring, wybudowane parkingi i kanalizacja burzowa. Gruntownej modernizacji zostanie poddany istniejący przy szkole plac zabaw, zaś na wielofunkcyjnym boisku zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa oraz 3-torowa bieżnia.

MLS