Aktualności
Inwestują w sołectwa

Inwestują w sołectwa

Blisko 1,2 tys. zadań na kwotę ponad 11 mln zł zostanie dofinansowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W tym roku do projektu przystąpiły 264 mazowieckie gminy.

Przyznana przez sejmik województwa mazowieckiego pomoc finansowa przeznaczona będzie m.in. na modernizację wiejskich świetlic, budowę siłowni zewnętrznych, wyposażenie placów zabaw, zakup sprzętu sportowego dla szkół czy przygotowanie miejsca integracji wiejskiej. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele zarządu sejmiku województwa mazowieckiego podpisali z beneficjentami stosowne umowy na dofinansowanie poszczególnych zadań. Do sześciu gmin powiatu łosickiego trafi 280 tys. zł na realizację 29 inwestycji. Za pozyskane środki zostanie m.in. zmodernizowana świetlica w Kobylanach i Wólce Nosowskiej, zbudowana siłownia zewnętrzna w Borsukach i plac zabaw dla dzieci w Górkach. Z kolei gminy: Górzno, Łaskarzew, Pilawa, Wilga, Sobolew, Trojanów i Maciejowice w powiecie garwolińskim otrzymają ponad 557 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Samorządki Kolonia, zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Gołoskowie, budowę placu zabaw w Podłężu, wyposażenie świetlic w miejscowościach Ochodne i Babice czy adaptację i dostosowanie pomieszczeń remizy OSP Unin na potrzeby koła gospodyń wiejskich Uninianki.

MLS