Aktualności
Inwestują w wodociągi

Inwestują w wodociągi

Ponad 13 mln zł wyniosą łączne nakłady na modernizacje elementów infrastruktury służącej dostawie wody dla mieszkańców trzy gmin z terenu powiatu.

Ponad 53% tej kwot będzie pochodzić środków unijnych. Stosowne dokumenty z przedstawicielami samorządów podpisano w ubiegłym tygodniu w siedzibie lubelskiego urzędu marszałkowskiego. W Rykach za ponad 8,5 mln zł zostanie rozbudowane i zmodernizowane ujęcia wody i stacji wodociągowej wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy. Gmina Kłoczew za ok. 2,4 mln zł zamierza przebudować stację uzdatniania wody i zmodernizować sieć wodociągową, zaś gminie Ułęż za niemal 2,5 mln zł nastąpi poprawa infrastruktury wodociągowej. Wszystkie inwestycje zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach podpisanych umów Ryki pozyskały ponad 4 mln dofinansowania, Kłoczew ponad 1,5 mln zł, a Ułęż blisko 1,6 mln zł wsparcia.

MLS