Aktualności
Inwestycja dla całego powiatu

Inwestycja dla całego powiatu

Parking typu park&ride z ponad 100 miejscami dla aut, 30 dla rowerów, nowe oświetlenie uliczne oraz dwa autobusy komunikacji miejskiej - to efekty unijnego projektu zrealizowanego w Pilawie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł. Wsparcie z UE i budżetu państwa wyniosło blisko 6,8 mln zł i pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji terenów przy dworcu PKP oraz przygotowanie ich pod budowę centrum przesiadkowego.

W Pilawie powstał m.in. parking o powierzchni blisko 3 tys. m². W nowo wybudowanych obiektach są 103 miejsca typu park&ride, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych, oraz 30 miejsc bike&ride”. Inwestycja objęła również budowę i przebudowę dróg lokalnych oraz utworzenie ścieżek rowerowych. Na terenie centrum przesiadkowego wymieniono również dziewięć punktów oświetlenia ulicznego. Ponadto zakupiono dwa autobusy, w tym jeden o napędzie hybrydowym.

Oficjalne oddanie inwestycji do użytku miało miejsce 4 listopada. – Ma ona ogromne znaczenie, ponieważ Pilawa jest ważnym węzłem kolejowym, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy miasta i gminy, ale całego powiatu garwolińskiego – podkreślała burmistrz Albina Łubian. Celem projektu była rewitalizacja terenów przy dworcu PKP poprzez zagospodarowanie ich pod budowę centrum przesiadkowego wraz z parkingiem park&ride oraz infrastruktury przyjaznej podróżnym. – W pierwszym etapie zakupiliśmy dwa autobusy niskoemisyjne. W drugim wybudowano parking o powierzchni 2,8 tys. m² z pętlą autobusową, wiatą dla rowerów, toaletą. Powstały dwa miejsca ładowania samochodów elektrycznych. Przebudowano ulicę, kanalizację, wykonano nasadzenia – wyliczała.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA.

Waldemar Jaroń