Region
Źródło: MS
Źródło: MS

Inwestycja na miarę XXI w.

Siedlecki Polimex-Mostostal S.A. jest największą firmą produkcyjną w regionie. Dzięki oddaniu do użytku supernowoczesnej hali firma zatrudni docelowo ponad 300 osób.

Kiedy pod koniec września ub. roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej hali produkcyjnej, a władze firmy zapewniały, że za kilkanaście miesięcy ruszy w niej produkcja, wielu wątpiło w te deklaracje. Jak pokazał czas, nie były to czcze obietnice, lecz doskonale przygotowany plan budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

5 listopada oficjalnie oddano do użytku Zakład Wyrobów Stalowych i Malarnię Polimex- Mostostal w Siedlcach.

Krok w przyszłość

– Jest to szczególny dzień dla siedlczan i mieszkańców okolicznych miejscowości, bo powstaje kilkaset nowych miejsc pracy – podkreślał Aleksander Jonek, wiceprezes Polimex-Mostostal S.A., dodając jednocześnie: – Będą tutaj wytwarzane wyroby stalowe, czyli mniej więcej to samo, co w starym zakładzie. Z tą różnicą, że nowy ma o wiele większe możliwości. W ten sposób poszerza się nasza oferta.

Wiceprezes Jonek zdradził również przepis na powodzenie inwestycji. – Wykorzystaliśmy spowolnienie gospodarcze do tego, aby tanio wybudować zakład. Wykorzystaliśmy fakt, iż w tym czasie były niższe ceny materiałów i robocizny. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogliśmy wykorzystać na dodatkowe inwestycje, kupić superprecyzyjne maszyny – mówił.

Mimo że oficjalne otwarcie Zakładu Wyrobów Stalowych odbyło się na początku listopada, nie oznacza to, że hala produkcyjna była do tej pory niewykorzystywana do produkcji. – Praca na niektórych maszynach już trwa. Ta fabryka może wytworzyć miesięcznie około 3 tys. ton. Oczywiście nie od razu osiągniemy taki wynik, ale już za kilkanaście miesięcy będzie to możliwe – zapewnił A. Jonek.

W specjalnej strefie

Ogromna inwestycja siedleckiego Mostostalu mogła powstać w głównej mierze dlatego, że miasto znalazło się w specjalnej strefie ekonomicznej, która stwarza korzystne warunki do inwestowania. Grunty, na których powstał nowy zakład Polimexu-Mostostalu, należą do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jednej z 14 istniejących na terenie naszego kraju. – Inwestor, który zdecyduje się podjąć działalność gospodarczą w strefie, uzyskuje od zarządzającego, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, zezwolenie na prowadzenie tej działalności i z tego tytułu ma prawo korzystać z ulgi w podatku dochodowym – wyjaśniał Paweł Stawowy, zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu. Dodał następnie: – TSSE działa na terenie pięciu województw. Na Mazowszu przedsiębiorcy działający w ramach TSSE stworzyli ponad 2600 miejsc pracy, zainwestowali około 700 mln zł. Projekt Polimex-Mostostal Siedlce należy do największych projektów inwestycyjnych w Tarnobrzeskiej Strefie.

O tym, jak ważny dla Mostostalu jest fakt, iż inwestycja powstawała w specjalnej strefie ekonomicznej, przypomniał również prezes spółki Konrad Jaskóła, który podziękował posłowi PiS Krzysztofowi Tchórzewskiemu za nieoceniony wkład we włączenie terenów ziemi siedleckiej do strefy, a co za tym idzie, stworzenie ogromnych możliwości firmom, które zdecydują się na tym terenie zainwestować. Prezes podziękował również Wojciechowi Kudelskiemu, prezydentowi Siedlec, oraz Jackowi Kozłowskiemu, wojewodzie mazowieckiemu, za wielkie wsparcie działań mających na celu stworzenie w Siedlcach korzystnych warunków do inwestowania.

Dzięki wspólnym wysiłkom udało się doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału i dziś możemy cieszyć się z faktu, że firma z naszego regionu posiada tak nowoczesny zakład, a mieszkańcy Siedlec i okolicznych miejscowości mają szansę znaleźć pracę w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Oficjalne otwarcie

5 listopada, w uroczystości oficjalnego przecięcia wstęgi w nowych Zakładach Wyrobów Stalowych i Malarni uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. wojewoda J. Kozłowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, poseł K. Tchórzewski, poseł Jacek Kozaczyński, prezydent W. Kudelski wraz ze swoimi zastępcami, przewodniczący rady miasta Mariusz Dobijański i kanclerz Siedleckiej Loży BCC Zofia Żuk. Pojawili się również liczni przedstawiciele inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy współpracują z Mostostalem, a w tym dniu mogli obejrzeć z bliska, jak wygląda najnowsza i najnowocześniejsza inwestycja firmy.

W uroczystości uczestniczył także biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, który poświęcił nowy zakład. – Wyrażam gratulacje wszystkim, którzy dokonali tego dzieła. Cieszę się, że taki zakład jak Polimex-Mostostal rozwija się i stwarza tyle miejsc pracy – mówił bp ordynariusz. – Będziemy prosić Boga, aby to miejsce, urządzenia były również miejscem i przestrzenią, gdzie człowiek pracując, dokonując wielkiego wysiłku intelektualnego i fizycznego, mógł siebie coraz to lepiej wewnętrznie poznawać, wchodzić w relację z bliźnimi i w ten sposób odtwarzać w sobie w pełni obraz Boga, na którego obraz został stworzony – podkreślił.


Więcej o inwestycji

 

O tym, jak wielkich dosłownie i w przenośni rozmiarów jest to inwestycja, niech świadczy nieco liczb. Nowe zakłady Mostostalu zajmują 12,5 ha gruntu. Całkowita wartość poniesionych nakładów finansowych równa się 260 mln zł. W ramach inwestycji zostały uruchomione niezwykle nowoczesne ciągi technologiczne, które stwarzają możliwość produkcji ciężkich konstrukcji stalowych. Według założeń nowy zakład będzie mógł produkować ponad 6 tys. ton wyrobów stalowych miesięcznie.


 

 MOIM ZDANIEM 
KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI – POSEŁ RP  

Zdecydowane zabiegi o inwestycje w Siedlcach przyniosły wymierne skutki. Aktywnie starałem się o rozszerzenie na Siedlce, Ostrołękę i Łuków obszaru specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wielu ekspertów gospodarczych zgłaszało negatywne opinie do tych wniosków, twierdząc, że nie ma wielkich szans na znaczący rozwój inwestycji produkcyjnych i usługowych na terenach Polski wschodniej, gdyż strefy te słabo rozwijają się w atrakcyjniejszych ośrodkach gospodarczych naszego kraju. Po wielu moich zabiegach rząd podjął uchwałę w tej sprawie, a premier Jarosław Kaczyński zdążył podpisać ją w ostatnim dniu swego urzędowania. Bardzo się cieszę, że eksperci się mylili, ponieważ mimo kryzysu widać duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych i krajowych  Siedlcami, Ostrołęką i Łukowem.

Samorządy miast stanęły na wysokości zadania. Strefy zostały dobrze przygotowane, infrastruktura (woda, kanalizacja, droga) zapewniona. Pojawili się poważni inwestorzy, których stać na inwestycje i którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych w SSE. W Stora Enso Poland w Ostrołęce w jednym kompleksie przemysłowym zlokalizowane są: Zakład Celulozy i Papieru, Zakład Tektury i Pudeł oraz Zakład Worków Papierowych. Natomiast prezydent Siedlec Wojciech Kudelski namówił zarząd Polimex-Mostostalu do rozwoju firmy i budowy nowego zakładu w Siedlcach.

Prezydent, rada miasta i pracownicy urzędu wyśmienicie poradzili sobie z uchwałami i potrzebnymi dla tej budowy decyzjami i dzięki temu czwartek 5 listopada stał się ważnym dniem dla Siedlec.

W tym dniu Polimex-Mostostal rozpoczął produkcję w nowym zakładzie w Siedlcach o powierzchni 35 tys. m2 i o możliwościach produkcyjnych ponad 3 tys. ton miesięcznie. Jest on wyposażony w nowoczesny sprzęt i najbardziej rozwinięte laserowe i plazmowe technologie. Bardzo się cieszę, że jakość wykonania, wyposażenia i organizacja pracy są na najwyższym światowym poziomie. Mogą z Mostostalu brać przykład najlepsze firmy świata. Inwestycja ta, o wartości ponad 260 mln zł, jest największa w województwie mazowieckim i, co dla nas szczególnie ważne, spowoduje w Siedlcach wzrost zatrudnienia o 350 osób.

W sytuacji zwiększającej się liczby bezrobotnych w całej Polsce to szczególne osiągnięcie dla naszego miasta. Są poważne przesłanki ku temu, że nie jest to ostatnia taka uroczystość w Siedlcach i naszym regionie (m.in. Łuków ma duże szanse na znaczną inwestycję w swojej strefie ekonomicznej).

Dziękujemy i gratulujemy zarządowi i pracownikom Mostostalu oraz prezydentowi, radzie i pracownikom naszego urzędu miasta.

Magdalena Szewczuk