Aktualności
Inwestycje na etapie projektów

Inwestycje na etapie projektów

W Międzyrzecu Podlaskim trwają prace na drogach. Kilka inwestycji już zakończono i nowe asfaltowe nawierzchnie oddano do użytku.

W gminie także na ten rok zaplanowano drogowe remonty, ale z informacji przekazanych na ostatniej sesji rady gminy przez doradcę wójta wynika, że niemal wszystkie zadania są na etapie projektów lub uzyskiwania pozwoleń na budowę. W tym roku nawierzchnię bitumiczną mają uzyskać: droga w Misiach-Przeciętka i w Łuniewie-Zabagnie oraz w Krzymoszycach. Zakończono wykonywanie projektu dróg w Strzakłach i Żabcach oraz wystąpiono o wydanie warunków włączenia do ruchu. Na ukończeniu jest też dokumentacja projektowa nawierzchni bitumicznej 750 m drogi w Łuniewie, drogi wewnętrznej w Halasach i drogi gminnej w Pościszach, Rudnikach oraz ul. Podleśnej w Rzeczycy. Wyłoniono już wykonawcę remontu dróg zaplanowanych do wykonania z funduszu sołeckiego. – Wykonano remont dróg gruntowych w miejscowościach: Krzymoszyce, Kożuszki, Dołhołęka, Żabce, Kol. Rogoźnica, Krzewica i Łukowisko oraz remonty przepustów pod drogami w Tłuśćcu, Sawkach i Pościszach – informuje doradca Bartłomiej Kurkus. Jest już dokumentacja projektowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Tłuśćcu i Rzeczycy. Będą one budowane we wrześniu. Na ten rok zaplanowano także remont i modernizację świetlic wiejskich w Łukowisku i Misiach oraz modernizację remizy w Przychodach, a także remont remizy w Rzeczycy i budowę garażu dla nowego samochodu strażackiego.

BZ