Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Iść po śladach patrona

W piątek 25 czerwca bp Grzegorz Suchodolski dokonał instalacji relikwii św. Jana Pawła II w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

Uroczystości zbiegły się z zakończeniem roku szkolnego oraz błogosławieństwem sztandaru Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Tej placówce patronuje Papież Polak. To pierwsze takie relikwie w tym mieście. 17 marca br. do Krakowa udała się delegacja w składzie: Grażyna Dzida - dyrektor ZSP im. Jana Pawła II, Szczepan Niebrzegowski - starosta powiatu radzyńskiego, Waldemar Panasiuk oraz ks. Michał Gosk - wikariusz parafii. Relikwie delegacja otrzymała z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Inicjatorem spotkania był dziekan radzyński - ks. prał. Roman Wiszniewski, za aprobatą bp. Kazimierza Gurdy oraz przy wsparciu bp. G. Suchodolskiego. Piątkowa uroczystość miała swój początek jeszcze wcześniej - w wydarzeniu z 28 listopada 1983 r. Wtedy to ks. prał. Witold Kobyliński wraz z grupą parafian został przyjęty przez papieża Jana Pawła II na prywatnej audiencji. Ojciec Święty podczas spotkania udzielił błogosławieństwa na trud wznoszenia świątyni parafialnej oraz ofiarował kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.

Obecnie z parafią współpracuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych, w którym uczy się prawie 1,4 tys. młodzieży. Placówce patronuje od 15 lat Jan Paweł II. Każdego roku – 16 października – środowisko szkolne gromadzi się na Mszy św. w sanktuarium i modli się przez wstawiennictwo swego patrona. W maju, z racji rocznicy urodzin Karola Wojtyły, ZSP urządza w sanktuarium „Wieczornicę” poświęconą swojemu patronowi. Organizowała także zjazdy placówek noszących imię Jana Pawła II naszej diecezji, a w dniach 15-16 czerwca 2018 r. zorganizowała XXXI Ogólnopolski Zjazd, w którym wziął udział kard. S. Dziwisz. W wydarzeniu wzięło udział 192 przedstawicieli szkół, którym patronuje Jan Paweł II, z Polski oraz z Wilna i Grodna. Wtedy to zwrócono się z prośbą o pozyskanie relikwii.

Relikwiarz został umieszczony pod obrazem św. Jana Pawła II podarowanego parafii przez Kazimierza Sokoła. Na tę okoliczność relkwiarium zostało przygotowane i przekazane przez Mariana Korczyka.

 

Wyjątkowa misja

– Relikwie instalujemy pomni na słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: «Trzeba iść po śladach. Po śladach córek i synów narodu, którzy byli wierni Chrystusowi do ostatniego uderzenia serca». W tym kluczu patrzymy na ołtarz, gdzie znajdują się relikwie św. Jozafata Kuncewicza, na boczne kaplice mające relikwie św. Faustyny, św. Alberta Chmielowskiego i bł. Męczenników z Pratulina. Oczekujemy dnia, kiedy będziemy mogli przy obrazie bł. ks. Jerzego Popiełuszki umieścić jego relikwie. Trzeba nam, dzieciom polskiego narodu, iść śladami swoich świętych – wskazywał ks. R. Wiszniewski.

Moment zakończenia roku szkolnego stał się również okazją do błogosławieństwa sztandaru szkoły.

Poprzedni sztandar szkoła otrzymała w 2006 r., podczas nadania szkole imienia Jana Pawła II. W czasie Mszy św. bp Zbigniew Kiernikowski dokonał poświęcenia sztandaru, a uwieńczeniem uroczystości było posadzenie dębów trzeciego tysiąclecia zadedykowanych wybitnym osobistościom: Janowi Pawłowi II, kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i ks. Stanisławowi Kamińskiemu – profesorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego urodzonemu w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość nadania imienia stała się okazją do rozpoczęcia realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej opartej na wartościach przekazanych nam przez Ojca Świętego. Program ten obejmuje nie tylko zajęcia wychowawcze i dydaktyczne, ale także organizację wielu przedsięwzięć, z którymi szkoła wychodzi również do społeczności lokalnej. Należy tu wymienić m.in. konferencję popularnonaukową dla uczniów i mieszkańców Radzynia z , której celem było rozpowszechnienie nauki papieża. Odbyła się ona 2 kwietnia 2009 r., w ramach obchodów Dnia Patrona. 15 października 2017 r. został wystawiony spektakl „Wypłyń na głębię” współrealizowany przez miejscową szkołę. To widowisko poetycko-muzyczne zgromadziło wtedy ponadtysięczną publiczność.

ZSP wielokrotnie był organizatorem konkursów recytatorskich, literackich i plastycznych. Naśladując patrona, szkoła dba także o rozwój fizyczny poprzez organizację różnych wydarzeń, jak rajdy rowerowe, marszobiegi, wycieczki, pielgrzymki, i udział w nich. W 2007 r. odbyła się pierwsza trzydniowa wycieczka dla uczniów „Śladami Patrona szkoły – Jana Pawła II”. Na uwagę zasługuje przyjazd zorganizowany dla uczniów i nauczycieli z Włoch, którzy przebywali w radzyńskiej szkole w ramach wymiany międzynarodowej. Corocznie przedstawiciele placówki uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W 2016 r. szkoła przyjęła młodzież z Polski i Europy w ramach Światowych Dni Młodzieży.

Po reformie organizacyjnej szkolnictwa radzyńska szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Zespół Szkół Ponadpodstawowych. W związku z tym zaistniała potrzeba wykonania nowego sztandaru, który w miniony piątek został pobłogosławiony.

Słowa podziękowania zostały skierowane do fundatorów sztandaru szkoły; wszystkich którzy swoją pracą, radą i wsparciem przyczynili się do jego wykonania i poświęcenia.

ks. Marek Weresa