Rozmowy
Źródło:
Źródło:

Iść za Chrystusem

Wydawnictwo Diecezjalne „Unitas”, które istnieje w naszej diecezji od 2007 r., zamierza wydać album jako pewne wotum wdzięczności ks. bp. Janowi Mazurowi za jego piękną i długoletnią pracę w naszej diecezji. Publikacja jest oczywiście krótką biografią postaci, gdyż zawiera zaledwie 152 strony z życia śp. biskupa seniora, a ostatnie strony albumu to relacja z uroczystości pogrzebowych.

W swych „Rozważaniach” i artykułach w „Echu Katolickim” stara się Ksiądz iść drogą ewangelizacji. Jak trudna to droga i co w niej jest najistotniejsze?

Jeśli chodzi o artykuły, które zamieszczam w „Echu Katolickim”, rzeczywiście, są one refleksją nad słowem Bożym. Ten moment jest ważny w życiu człowieka, bowiem każdego tygodnia wskazuje, jak iść za Chrystusem. Można zauważyć, że w moich artykułach poruszany jest temat krzyża. Zresztą, nasz ordynariusz, ks. biskup Zbigniew Kiernikowski, też często w swoich rozważaniach mówi o krzyżu. Niewątpliwie to trudna droga, bowiem wszystko, co wiąże się z krzyżem, jest trudne, bo związane z cierpieniem, różnego rodzaju życiowymi doświadczeniami.

Jeśli bierzemy pod uwagę pisanie, może nie jest to aż tak trudne. Natomiast jeżeli chodzi o realizowanie tej prawdy w życiu codziennym – niewątpliwie spotyka się z oporem. Ale krzyż dobrze odczytany ukierunkowuje na nadzieję, zawsze też pokazuje optymizm, bowiem dopiero na końcu tej drogi będzie zwycięstwo. ...

Włodzimierz Korolczuk

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł