Rozmaitości
Istota religii

Istota religii

Prawdziwa religia wyraża się w miłości Boga i bliźniego - przypomniał Benedykt XVI w przemówieniu podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Mimo deszczowej pogody, na Placu św. Piotra zgromadziło się kilkanaście tysięcy pielgrzymów z całego świata w tym wielu Polaków.  Benedykt XVI wskazał, że w centrum Liturgii Słowa ostatniej niedzieli jest słowo proroka Ozeasza, które Jezus przytacza w Ewangelii: ,,Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga, nie zaś całopaleń”. ,,Chodzi o słowo kluczowe, jedno z tych, które wprowadzają nas w serce Pisma Świętego” – podkreślił papież i zwrócił uwagę, że ,,kontekstem, w którym Jezus przedstawia je jako swoje, jest powołanie Mateusza, z zawodu ‘celnika’, to znaczy poborcy podatkowego dla rzymskich władz cesarskich: z tego też powodu uważanego przez Żydów za publicznego grzesznika”.  Benedykt XVI zaznaczył, że słowa te Chrystus wypełnił postawą całego swojego życia narażając się poważnie przywódcom swojego narodu. ,,Prawdziwa religia wyraża się w miłości Boga i bliźniego” – powiedział papież zaznaczając, że te słowa są podstawą kultu i przestrzegania prawa. Zaś po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, zwracając się do Polaków powiedział: ,,Moje serdeczne pozdrowienie przekazuję wszystkim Polakom. Dzisiaj szczególnie modlę się za górników, którzy zginęli w środę w katastrofie w kopalni ‘Borynia’. Upraszam dla nich łaskę życia wiecznego, ducha męstwa dla ich rodzin i powrót do zdrowia dla rannych. Niech miłosierny Bóg zachowa nas od nagłej i niepotrzebnej śmierci. Niech Was chroni, prowadzi i Wam błogosławi”.   

(xaa)