Kościół
Jak ewangelizować?

Jak ewangelizować?

Od listopada ubiegłego roku w konferencjach formacyjnych rozważamy rzeczywistość wiary rozumianej w znaczeniu ewangelicznym. Inspiracją do tych przemyśleń jest tegoroczny program duszpasterski: „Wierzę w Syna Bożego”.

Wiemy, że nasza religijność na tle innych krajów europejskich może wyglądać okazale, ale jesteśmy także świadomi, iż ciągle musimy pokonywać rozdźwięk pomiędzy religijnością przeżywaną w sferze kulturowej i obrzędowej a brakiem postaw inspirowanych wiarą w sferze osobistej i społecznej. Chrzest święty zapoczątkował w nas Boże życie, ale jednocześnie wymaga od nas współpracy i osobistego wysiłku.

Nasze serca i umysły powinny być ciągle otwarte na głoszony kerygmat, który papież Franciszek streścił w następujących słowach: „Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić”.

Tego wielkiego daru, jakim jest wiara w Syna Bożego, nie możemy zatrzymać tylko dla siebie. Warto też pamiętać, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. W tej konferencji, inspirowanej rozważaniami ks. bp. Siemieniewskiego, chcemy zastanowić się, jak ewangelizować we współczesnym świecie, wpatrując się w przykład św. Pawła.

Ewangelizować wszystkich

Pierwsza zasada, jaka przyświecała Apostołowi Narodów, to dotrzeć z kerygmatem do każdego człowieka, niezależnie od tego, na jakim etapie życia religijnego czy moralnego on się znajduje. Odbył zatem trzy wielkie podróże misyjne, w czasie których dawał świadectwo, które polegało na dzieleniu się wiarą i ukazywaniu życia z wiary. Dzięki zapałowi, z jakim podróżował, docierał on do potencjalnych słuchaczy, nie czekając, aż oni sami przyjdą do niego.

Rozdział 19 Dziejów Apostolskich (Dz) opowiada o spotkaniu w Efezie z uczniami, którzy przyjęli tylko chrzest Janowy. ...

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł