Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Jak nawozić?

Stosowanie nawozów w rolnictwie jest dziś powszechne. Warto jednak pamiętać, że należy robić to odpowiedzialnie.

Nawozy muszą być stosowane umiejętnie, bo od nich zależą całoroczne plony. Dodatkowo nawozy są drogie i stanowią spory wydatek w budżecie rolnika. Stąd ważna jest ich aplikacja w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie i we właściwy sposób.

Wysoki stopień wykorzystania składników przez rośliny ogranicza ich straty z rolnictwa. Dla producenta rolnego ma to konkretny wymiar finansowy (strata 1 kg składnika kosztuje rolnika obecnie ponad 4 zł). Można łatwo obliczyć, że przy dawce azotu równej 70 kg N/ha i wykorzystaniu na poziomie 50% (przeciętne wartości w rolnictwie polskim) z 1 ha użytków rolnych tracimy 35 kg N/ha czyli ok. 140 zł z 1 ha.

Rozpraszanie składników nawozowych poza agrosystemy pól uprawnych to nie tylko straty finansowe ponoszone przez rolników, ale także zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności wodnego. Całkowite wyeliminowanie strat składników nie jest możliwe, ale ich znaczące ograniczenie – tak.

Ważny plan

Plan użyźniania ułatwia racjonalne zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie. Jest też dokumentacją stosowanych zabiegów, która umożliwia poprawne planowanie nawożenia na kolejne lata. W takim planie muszą znaleźć się informacje o wykazie działek w gospodarstwie, gatunkach roślin uprawianych na poszczególnych działkach, prognozowanych plonach, kategoriach gleby, odczynie, zasobności w fosfor, potas i magnez. W takim dokumencie należy odnotowywać wszystkie wykonane zabiegi nawożenia (rodzaj nawozu i dawka). Po żniwach dodatkowo należy zapisać, jaki był sposób zagospodarowania produktów ubocznych (zaoranie, pozostawienie mulczu, zbiór) oraz rzeczywisty uzyskany plon. To pozwoli na prawidłowe planowanie nawożenia pod rośliny następcze.

Gdzie szukać?

Wiedzę o dobrych praktykach rolniczych o racjonalnej gospodarce nawozami rolnicy mogą czerpać z wielu fachowych opracowań. Zaplanowano również specjalistyczne szkolenia, warsztaty itp. Wiele ciekawych i przydatnych informacji rolnicy mogą znaleźć na stronie www.iung.pl. Dowiedzą się z niej, jak, ile, czym i kiedy nawozić, aby uzyskać dobry plon i nie zanieczyszczać środowiska, a jednocześnie postępować zgodnie z  przepisami polskiego prawa i regulacjami międzynarodowymi.

JAG