Region
Źródło: DK
Źródło: DK

Jak wyjść z kryzysu?

Od kilku tygodni w miastach powiatowych na terenie całego kraju organizowane są spotkania z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę, 11 maja, w łosickim urzędzie miasta i gminy gościli: wiceprezes PiS Beata Szydło, poseł Krzysztof Tchórzewski i senator Waldemar Kraska.

Salę konferencyjną urzędu wypełnili sympatycy PiS, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego: starosta Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, prezes zarządu powiatowego PiS Szczepan Miroński, radni, wójtowie gmin, a także zainteresowani życiem publicznym obywatele. W charakterze gospodarza wystąpił burmistrz Janusz Kobyliński.

Pytania wyborców

Po tym, jak poseł K. Tchórzewski przybliżył ideę spotkań, głos zabrała wiceprezes partii. Przedstawiając zarys jej programu, B. Szydło wyjaśniła, iż jest on oparty na czterech filarach: gospodarce, systemie podatkowym, pracy i rodzinie. Pani poseł omówiła pokrótce każde z zagadnień, prezentując pomysły PiS mające być receptą na dotykające Polaków problemy.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy powiatu łosickiego mieli sposobność do zadania gościom nurtujących ich pytań. Poruszone zostały sprawy związane m.in. z obronnością i armią, ubojem rytualnym, uelastycznianiem czasu pracy, żywnością GMO, podatkiem katastralnym, zawodami koncesjonowanymi oraz stosunkami z Rosją. Elżbieta Roszczak, była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, podniosła trudne kwestie dotyczące rynku pracy i funkcjonowania urzędów.

Zapowiedź zmian

Przedstawiciele PiS wyjaśniali, że odpowiedzi na bolączki Polaków znajdują się w programie ich partii. Zebrani usłyszeli m.in., że PiS, jeśli dojdzie do władzy, przywróci stare zasady dotyczące wieku emerytalnego. Ponadto partia jest przeciwna GMO i podatkowi katastralnemu. Politycy sygnalizowali również, że na różne sposoby będą wspierać rozwój prowincji i nie dopuszczą do tego, by życie Polaków skoncentrowało się wokół wielkich aglomeracji, do czego dąży rząd PO. Skutecznym narzędziem walki z bezrobociem zdaniem parlamentarzystów może stać się opracowany przez nich Narodowy Program Zatrudnienia.

Podczas około dwugodzinnego spotkania głos zabrał też senator W. Kraska. W swoim wystąpieniu poruszył on problemy służby zdrowia i przybliżył pomysły partii na ich rozwiązanie, zaś Sz. Miroński zachęcał do wstępowania w szeregi PiS.

Uczestnicy spotkania otrzymali biuletyn informacyjny, w którym przedstawiony został stan państwa i propozycje wyjścia z kryzysu.

DK