Aktualności
Jakość powierza na bieżąco

Jakość powierza na bieżąco

Na stronie internetowej urzędu miasta uruchomiono baner pn. Jakość powietrza. Dzięki temu dowiemy się m.in., jak duże jest np. stężenie pyłów PM10 i PM2,5.

Dane generowane są w oparciu o pomiary usytuowanej przy ul. Konarskiego stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zamieszczonych dodatkowo zakładkach znajdziemy: podstawowe dane o stacji, wykresy i bank pomiarów.

MD