Aktualności
Jan Paweł II - człowiek i kultura

Jan Paweł II – człowiek i kultura

W Galerii Teatralnej w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach można oglądać wystawę „Jan Paweł II. Człowiek i kultura”.

Prezentuje ona różne aspekty życia Papieża Polaka i jego zaangażowania na rzecz kultury i edukacji. Ekspozycja przypominająca najważniejsze fragmenty przemówienia Ojca Świętego w siedzibie UNESCO zilustrowana jest fotografiami pochodzącymi z archiwum Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. „Stanowi jednocześnie zbiór refleksji, w których Jan Paweł II usiłował odnaleźć korzenie tego, co dokonuje się w świecie, aby dać współczesnym – poszczególnym osobom i całym narodom – możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do «pamięci», żywego poczucia własnej «tożsamości»” – czytamy w informacji do wystawy, która można oglądać do 6 listopada. DY

DY