Diecezja
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Janie Pawle, teraz przyjdź….

W niedzielę, 11 maja, parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach przeżywała uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obrazu oraz instalacji relikwii św. Jana Pawła II. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia kościoła i 30 rocznicę święceń kapłańskich ks. kan. Krzysztofa Czyrki, proboszcza parafii.

Uroczystości poprzedziło trzydniowe przygotowanie. Zainaugurowała je wizytacja kanoniczna bp. Piotra Sawczuka, administratora apostolskiego diecezji siedleckiej. O 10.00 biskup przybył na cmentarz parafialny, gdzie w towarzystwie miejscowych duszpasterzy i wiernych, po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy cmentarnej, skierował słowo do zgromadzonych, a następnie modlił się za zmarłych przy grobach kapłanów.

Kolejnym punktem programu były spotkania z władzami powiatu w starostwie i władzami gminy w urzędzie miasta. Wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II rozpoczęła się od krótkiej modlitwy przy znajdującym się na terenie szkoły pomniku patrona. Potem nastąpiło spotkanie z uczniami i nauczycielami, podczas którego młodzież przedstawiła inscenizację o św. Janie Pawle II. Następnie bp Piotr odwiedził chorych w miejscowym szpitalu, spotkał się z jego dyrekcją oraz personelem. Natomiast po południu gościł w zakładzie pracy OSKO w Starej Dąbi. Poznał również rodzinę, która jest właścicielem firmy. W kościele biskup rozmawiał z katechetami i pracownikami parafii. Odwiedził też Miejsko-Gminne Centrum Kultury i pracujących tam animatorów kultury. Spotkał się z zespołami śpiewaczymi i członkami Towarzystwa Przyjaciół Ryk, zaś w sali domu parafialnego z członkami rad parafialnych.

Nie bójcie się świadczyć o Chrystusie

O 18.00 podczas uroczystej Eucharystii bp Sawczuk udzielił sakramentu bierzmowania. W słowie skierowanym do młodzieży, przywołując biblijny tekst o Filipie, przypomniał: – Świadczyć o Chrystusie to nie znaczy wyjść na rynek i krzyczeć, że w Niego wierzę. Świadczyć o Chrystusie to postawa życia poprzez właściwe wybory i decyzje. Nie możecie bać się dawać świadectwo o Jezusie, gdyż krzyż przypomina nam, jaką cenę zapłacił On za miłość do nas. Otwórzcie się na Ducha Świętego, On zabierze lęk. Na zakończenie pierwszego dnia wizytacji biskup spotkał się z duchownymi dekanatu ryckiego.

Sobota była dniem adoracji i czuwania przed niedzielnymi uroczystościami. Głównym wydarzeniem dnia była Eucharystia celebrowana przez proboszcza parafii, który w homilii przypominał, że św. Jan Paweł II wskazuje nam, jak zdobywać świętość w codzienności. Po Mszy św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś wieczorem miało miejsce czuwanie pod kierunkiem ks. Tomasza Oponowicza. Poprowadziła je młodzież. Było to dziękczynienie za otrzymany sakrament bierzmowania.

Krocząc śladami Pana

Centralne uroczystości odbyły się w niedzielę. Przewodniczył im ks. prałat Sławomir Żarski. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Daniel Tumiel, który przybył z Rzymu. Eucharystię koncelebrowało siedmiu księży. Kościół wypełnił się rzeszą wiernych, wśród których były także miejscowe władze i liczne grono zaproszonych kapłanów.

W uroczystej procesji ksiądz proboszcz wniósł relikwie św. Jana Pawła II. Następnie zostały one umieszczone na przygotowanym cokole. Po okadzeniu ołtarza okadzono relikwie i odsłonięto obraz św. Jana Pawła II, który został poświęcony. W modlitwie ks. prałat Żarski wołał: „Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tegoż Ducha ubogaciłeś św. Jana Pawła II, na cześć którego Twoi słudzy wykonali ten obraz, a który dzisiaj w Twoje Imię poświęcamy i błogosławimy. Prosimy Cię Ojcze w niebie: niech ci, którzy będą do Ciebie zanosili modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, krocząc śladami Pana i wpatrując się w Jego przykład, dążą do doskonałości, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet krew za nią przelać”.

Po tych słowach w całej świątyni rozległ się śpiew i został odczytany dokument w języku łacińskim potwierdzający wiarygodność relikwii św. Jana Pawła II. Następnie odmówiono modlitwę instalacji i rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Po Mszy św. odmówiono Litanię do św. Jana Pawła II. Wierni ucałowali relikwie, otrzymali również pamiątkowe obrazki.

Ważny dzień

Dalsza część uroczystości odbyła się na zielonym placu przy kościele, gdzie przygotowano poczęstunek i wysłuchano programu o Janie Pawle II, na który składały się: występ Niebieskich Owieczek, prezentacja poezji Karola Wojtyły i Jana Pawła II w wykonaniu młodzieży i nauczycieli ZSZ nr 1 oraz śpiew chóru Relaks. Zwieńczeniem całości był koncert warszawskiej orkiestry symfonicznej Sonata im. Bogumiła Łepeckiego pt. „Świętemu janowi Pawłowi II in Memoriam – oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu”. Występ przyjęto owacjami na stojąco.

Ten dzień był wielkim dziękczynieniem Bogu za osobę św. Jana Pawła II i hołdem złożonym największemu z rodu Polaków. Na pewno zapadł wszystkim głęboko w serca.

(xaa)