Aktualności
Jedna Gręzówka?

Jedna Gręzówka?

Gręzówka, Nowa Gręzówka i Gręzówka-Kolonia to trzy odrębne administracyjnie miejscowości leżące w tym samym sołectwie. Taki podział prowadzi do sporego zamieszania.

W poszczególnych miejscowościach wciąż powstają nowe posesje i ulice, co stwarza m.in. służbom ratunkowym czy kurierom problem ze zlokalizowaniem konkretnych adresów. Aby zlikwidować te niedogodności i uporządkować kwestie numeracji domów, mieszkańcy wystąpili z inicjatywą połączenia trzech miejscowości w jedną o nazwie Gręzówka. Do wniosku przychyliła się rada gminy, która przyjęła uchwałę o konsultacjach społecznych. Odbywają się one za pomocą dostępnej na stronie internetowej urzędu gminy ankiety. Można ją również wypełnić osobiście w pokoju nr 36 urzędu gminy lub u sołtysa Gręzówki. Dokument należy złożyć w sekretariacie bądź u sołtysa czy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. Ewentualnie skan dokumentu można przesłać mailem na adres: sekretariat@lukow.ug.gov.pl. Po zakończeniu konsultacji gmina przygotuje wniosek w sprawie połączenia miejscowości, który za pośrednictwem wojewody lubelskiego trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli cała procedura zakończy się pozytywnie, zmiany mogłyby wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2023 r. Konsultacje społeczne potrwają do końca stycznia. 

MLS