Rozmaitości
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Jedne z najnowocześniejszych

Dzięki programowi modernizacyjnemu Służba Celna w województwie lubelskim jest coraz lepiej wyposażona i bardziej skuteczna.

W bieżącym roku w Białej Podlaskiej odbywały się ogólnokrajowe obchody Dnia Służby Celnej. Obecny na uroczystości Jacek Kapica, wiceminister finansów, a jednocześnie szef SC, wyjaśniał, że reforma polskich służb celnych wciąż trwa, a planowane zmiany obejmą też funkcjonowanie bialskiej placówki. Jego wypowiedź stała się inspiracją do przyjrzenia się sprawie.

Poprawią jakość

W służbach prasowych resortu finansów udało mi się potwierdzić, że z dniem 1 października bialska IC zasilona została nowymi etatami funkcjonariuszy celnych. W izbie prowadzone są też m.in. prace związane z przygotowaniem posadowienia skanera do prześwietlania wagonów towarowych na Kolejowym Przejściu Granicznym w Terespolu. W następnym roku kontynuowana ma być również budowa magazynu na towary zajęte przez celników. Obiekty zostaną wyposażone w pełną infrastrukturę, jak również w systemy teletechniczne.

Marzena Siemieniuk, rzecznik prasowy Izby Celnej w Białej Podlaskiej, zapytana o to, co było największym sukcesem IC w minionym roku, wskazuje na oddanie do użytku zrealizowanej za ponad 9,5 mln euro inwestycji budowlanej przy ul. Celników Polskich. – Rozpoczęta w marcu 2009 r. i zakończona z sukcesem wiosną bieżącego roku budowa urzędu i oddziału celnego oraz rozbudowa Izby Celnej pozwoliły na znaczącą poprawę zarówno warunków obsługi interesantów, jak i pełnienia służby funkcjonariuszy celnych – podkreśla. – W ciągu zaledwie dwóch lat, w miejscu gdzie był jedynie pusty plac, powstały obiekty, które są jednymi z najnowocześniejszych, jakimi dysponuje administracja celna w Polsce. To także jedna z największych inwestycji w kraju, których głównym beneficjentem jest Służba Celna. Inwestycja została sfinansowana w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pozostałe środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa – wyjaśnia.

Wykrywalność

Do sukcesów pani rzecznik zalicza też podpisaną w sierpniu umowę na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby oddziału i urzędu celnego w Zamościu. Umowa opiewa na ponad 23 mln zł, a pieniądze na ten cel pochodzą z rządowego programu modernizacji SC. – W ramach inwestycji, którą zaplanowano w sąsiedztwie podstrefy ekonomicznej w Zamościu, powstaną m.in.: obiekt kontrolno-magazynowy z rampą i wagą, plac odpraw, parkingi, drogi wewnętrzne i plac manewrowy. Inwestycja powinna być gotowa jesienią 2015 r. Dzięki programowi modernizacyjnemu SC w województwie lubelskim jest coraz lepiej wyposażona i bardziej skuteczna – podkreśla M. Siemieniuk, zdradzając, że w pierwszym półroczu tego roku funkcjonariuszom udało się wykryć o 11% więcej przypadków łamania prawa niż w analogicznym okresie roku 2010.

– Od lat Izba Celna w Białej Podlaskiej zajmuje pierwszą pozycję (wśród 16 izb w Polsce) pod względem liczby zatrzymywanych nielegalnych papierosów. W ub. roku 43% wszystkich papierosów zajętych przez polską SC stanowiły te zatrzymane przez funkcjonariuszy celnych na terenie województwa lubelskiego – podsumowuje.


Izba Celna w Białej Podlaskiej funkcjonuje od 1 maja 2002 r. Swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego. W obrębie bialskiej izby funkcjonują trzy urzędy celne (z 18 oddziałami):

Urząd Celny w Białej Podlaskiej – obejmuje przejścia graniczne drogowe i kolejowe na granicy polsko-białoruskiej,

Urząd Celny w Zamościu – obejmuje przejścia graniczne drogowe i kolejowe na granicy polsko-ukraińskiej,

Urząd Celny w Lublinie – obejmuje przejścia graniczne drogowe i kolejowe na granicy polsko-ukraińskiej.


3 PYTANIA

Marzena Siemieniuk – rzecznik prasowy bialskiej Izby Celnej

Była mowa o sukcesach, a czy zdarzyły się sytuacje, które odebrali Państwo jako porażkę?

Wszędzie, gdzie podejmuje się określone działania, mogą zdarzyć się też błędy. Trudno jednak mówić o jakiejś porażce. Podsumowując dokonania Izby Celnej w Białej Podlaskiej w ciągu ostatniego roku, możemy być z siebie zadowoleni.

Jak duże jest zainteresowanie pracą w bialskiej Służbie Celnej?

Nie możemy narzekać. Podczas każdego spośród trzech już naborów ogłaszanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy o jedno miejsce walczyło kilkudziesięciu kandydatów.

Jako służba mundurowa zbliżyliście się do pragmatyk wszystkich innych służb. Nie udało się Wam jednak uzyskać mundurowych uprawnień emerytalnych.

Rzeczywiście pragmatyka służbowa w Służbie Celnej nie odbiega znacząco od przyjętych w innych formacjach mundurowych. Służba funkcjonariuszy celnych wiąże się też często – z uwagi na kontakt ze światem przestępczym – z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich funkcjonariuszy. A postulat zrównania uprawnień emerytalnych z uprawnieniami, jakie posiadają inne służby mundurowe, jest podnoszony już od końca lat 90 ub. wieku. Funkcjonariusze celni liczą na to, że zostaną uwzględnieni w tej dyskusji. Nie można jednak wykluczyć, że – jak w przypadku innych wrażliwych kwestii – opinie w tej sprawie, również wewnątrz Służby Celnej, mogą być podzielone.

Andrzej Sprycha