Aktualności
Jednogłośnie wotum zaufania

Jednogłośnie wotum zaufania

Podczas sesji absolutoryjnej radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania zarządowi powiatu siedleckiego za miniony rok.

W dyskusji podkreślano sytuację finansową samorządu, który mimo zakładanego deficytu budżetowego wypracował nadwyżkę.

Starosta siedlecki Karol Tchórzewski przedstawił „Raport o stanie powiatu siedleckiego” obejmujący podsumowanie działalności zarządu w 2023 r.

 

Na plusie

– Jeśli chodzi o dochody budżet na 2023 r. pierwotnie zamykał się kwotą 92,1 mln zł. Na przestrzeni roku zwiększono ją do 104,2 mln zł. Natomiast plan wydatków wzrósł z 98 mln do 106 mln zł. Został jednak wykonany na kwotę 96 mln zł. Jest to rezultat oszczędności przetargowych, co powinno nas cieszyć – podkreślił K. Tchórzewski. – Deficyt budżetowy miał wynieść 6,4 mln zł, ale w wyniku oszczędnego gospodarowania wypracowaliśmy nadwyżkę w wysokości 5,2 mln zł. Nie mamy zatem żadnych zobowiązań i jesteśmy pewnie jednym z nielicznych powiatów w Polsce bez żadnego długu – zaznaczył.

 

Ustalić priorytety

W dyskusji radni chwalili zarząd za sytuację finansową. – Jest ona godna podkreślenia. Nie mamy w tej chwili żadnych kredytów i posiadamy nadwyżkę – zaznaczył Dariusz Stopa, zwracając uwagę, że na przestrzeni lat powiat siedlecki bardzo się rozwinął. – Znajdujemy się w czołówce, jeśli chodzi o drogi, ale warto również pomyśleć o jakości oferowanych usług. Mam tu na myśli pochylenie się nad nową siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która obecnie mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim, gdzie do dyspozycji są małe pomieszczenia – zauważył radny, proponując również zastanowienie się nad windą w starostwie oraz zwiększeniem atrakcji turystycznych, m.in. budową ścieżek rowerowych. – Oczywiście wiem, że to nie stanie się z dnia na dzień, ale kilka priorytetów na tę kadencję powinniśmy mieć – podkreślił, gratulując zarządowi operatywności i deklarując wsparcie.

Więcej w kolejnym wydaniu ECHA. 

DY