Aktualności
Jednomyślna decyzja

Jednomyślna decyzja

„Zasłużony dla Miasta” Międzyrzec Podlaski to tytuł, który zazwyczaj przyznawany jest jednej osobie. Tym razem radni postanowili docenić całą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Zawadki”. I byli w tym jednomyślni!

Uchwała o przyznaniu tytułu zapadła 4 czerwca. Głosowanie było tajne, nikt jednak nie miał wątpliwości o słuszności decyzji. OSP „Zawadki” nagrodzono za zasługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy mieszkańcom miasta. – Doszliśmy do wniosku, że uhonorowanie jednostki będzie dużym zaszczytem dla wszystkich strażaków – powiedział radny Waldemar Paluszkiewicz, w którego okręgu działa zasłużona OSP. Jednak jej aktywność nie ogranicza się do miejsca, w którym funkcjonuje… I nie dotyczy tylko ochrony przeciwpożarowej, ale również pomocy ludziom oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Już od kilku lat druhowie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pozyskują produkty spożywcze z Banku Żywności, które następnie w remizie są wydawane potrzebującym. Ponadto co roku w ferie zimowe organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży – zajęcia odbywają się w świetlicy, którą wyremontowali i do której pozyskali komputery. W okresie przedświątecznym strażacy z Zawadek wraz z młodymi wolontariuszami zbierają też żywność, by skompletować z niej paczki dla potrzebujących. Ponadto druhny i druhowie służą pomocą przy organizacji wszystkich miejskich imprez i uroczystości.

BZ