Rozmaitości
Źródło: MORGUEFILE
Źródło: MORGUEFILE

Jedzenie w śmietnikach

Prawie 50% żywności w gospodarstwach domowych, supermarketach i restauracjach jest co roku wyrzucana. Parlament Europejski chce powstrzymać marnotrawienie żywności.

Europosłowie apelują o kampanie informacyjne, edukację żywieniową, lepsze pakowanie żywności i nowe zasady etykietowania.

Zmniejszyć koszty

Ok. 179 kg jadalnej i zdrowej żywności na osobę zostaje co roku zmarnotrawione w gospodarstwach domowych, supermarketach i restauracjach. W tym samym czasie 79 mln obywateli UE żyje poniżej progu ubóstwa, a 16 mln uzależnionych jest od pomocy żywnościowej z instytucji dobroczynnych. Według parlamentu za marnotrawienie jedzenia w 42% odpowiadają gospodarstwa domowe (czego w 60% dałoby się uniknąć), w 39% producenci, 14% dostawcy żywności i 5% sprzedawcy. Straty żywności w 27 krajach członkowskich ocenia się na 89 mln ton rocznie.

Parlamentarzyści mają także przedyskutować wprowadzenie możliwych nowych działań w celu zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych przez rolników. Dzięki temu mogliby oni ze sobą konkurować globalnie. Posłowie zapytają także komisarza ds. rolnictwa, jak zapewnić, żeby duże firmy dystrybucyjne nie nadużywały swojej dominującej pozycji oraz jak sprawić, żeby dochody rolników wprost odzwierciedlały ceny, jakie za żywność płacą klienci.

Uświadomienie krokiem naprzód

Europosłowie wzywają do wprowadzenia skoordynowanej akcji łączącej działania europejskie i krajowe. Apelują także, by uznać marnotrawienie żywności za problem niezwykle ważny. Jeśli nie podejmie się żadnych działań, ilość zmarnotrawionej żywności do 2020 r. wzrośnie o 40%, czyli do 126 mln ton rocznie – wynika z badań opublikowanych przez komisję. Marnowanie żywności stało się powszechnym zjawiskiem w UE, na które dotychczas nie zwracało się większej uwagi. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski ma skłonić wszystkie 27 państw członkowskich do systematycznej walki z problemem.

Jak podkreślają europarlamentarzyści, aby do 2025 r. znacząco zmniejszyć marnotrawstwo jedzenia, potrzebne są kampanie, które uświadomią społeczeństwom konsekwencje wynikające z tego zjawiska. Państwa członkowskie powinny wprowadzić w szkołach programy edukacyjne dotyczące przechowywania żywności, a także sposobu jej utylizacji. Parlamentarzyści wezwali radę i komisję do ogłoszenia 2014 r. „Europejskim rokiem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”.

Na opakowaniu data sprzedaży

W rezolucji PE proponuje się, by na opakowaniach umieszczać, obok daty przydatności do spożycia, datę, do której należy sprzedać artykuł. Chodzi o to, by produkty nie były sprzedawane tuż przed upływem daty ważności, bo to zwiększa prawdopodobieństwo ich wyrzucenia. Ponadto opakowania powinny być dostosowane do potrzeb konsumentów, czyli pakowane w różnych ilościach. Zaś żywność, której data ważności kończy się, powinna być sprzedawana po obniżonej cenie.  Opr. KO

Kinga Ochnio