Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Jego słowo jest lampą

W dniach od 13 do 17 września odbyły się rekolekcje dla księży prowadzone w dynamice lectio divina. Ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego oraz moderator Dzieła Biblijnego w naszej diecezji.

Uczestnicy rekolekcji mogli odkryć, że lectio divina jest czymś więcej niż jedną z metod medytacji nad Pismem Świętym. Jest raczej stylem życia. Papież Benedykt XVI, wielki promotor lectio divina, tłumaczy, że „polega ona na długim obcowaniu z tekstem biblijnym, wielokrotnym czytaniu go, niejako «przeżuwaniu», jak mówią Ojcowie, by wycisnąć z niego, jeśli można tak powiedzieć, wszystek «sok», aby stał się pożywką dla medytacji i kontemplacji i niczym limfa przenikał konkretne życie” (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 6 listopada 2005). Posługując się dynamiką lectio divina, rekolektanci pochylali się nad fragmentami Pisma Świętego, opisującymi historie powołania trzech wielkich postaci biblijnych: Abrahama, Mojżesza i św. Pawła. Program każdego dnia był zogniskowany wokół czterech podstawowych kroków: lectio, meditatio, oratioi contemplatio.

Benedykt XVI, opisując powyższe kroki lectio divina, mówił: „Od lectio, która polega na wielokrotnym czytaniu jednego fragmentu Pisma Świętego i na odkrywaniu jego zasadniczych elementów, przechodzi się do meditatio, będącej niczym duchowy przystanek, kiedy dusza zwraca się do Boga, starając się pojąć to, co Jego słowo mówi nam dzisiaj na temat konkretnego życia. Potem ma miejsce oratio, w czasie której prowadzimy bezpośrednią rozmowę z Bogiem, i tak dochodzimy na koniec do contemplatio, pomagającej nam zachować wrażliwość serca na obecność Chrystusa, którego słowo jest «lampą, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1,19)”.
Zwieńczeniem rekolekcji była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy, który po jej zakończeniu dokonał błogosławieństwa stacji Drogi Krzyżowej. Zostały one przygotowane w przyseminaryjnym lasku z myślą o uczestnikach ćwiczeń duchowych organizowanych w Domu Rekolekcyjnym.
Następna tura rekolekcji lectio divina dla księży planowana jest w dniach 8-12 lutego 2021 r.
XJFP


Z życia Dzieła Biblijnego naszej diecezji

Pokochać Pismo Święte

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej planuje w najbliższych miesiącach szereg inicjatyw, które będą miały na celu promocję słowa Bożego.

Pierwszą po wakacyjnej przerwie propozycją są rekolekcje biblijne „Weekend ze Słowem Bożym”, zaadresowane do starszej młodzieży i dorosłych. Trwając od piątkowego wieczoru do niedzielnego południa, pozwalają one wejść w bliższą relację ze słowem Bożym oraz poznać wybrane zagadnienia biblijne. Po udanym cyklu wakacyjnym, kiedy tej formy rekolekcji mogli doświadczyć uczestnicy weekendowych spotkań w domach rekolekcyjnych w Nowym Opolu i Siedlanowie (temat: „Praca i odpoczynek”), zaplanowane zostały następujące terminy:
⦁    2-4 października – temat: „Bóg wychowawca”, miejsce: DR w Nowym Opolu, koszt: 200 zł;
⦁    6-8 listopada – temat: „Bóg wychowawca”, DR w Nowym Opolu, koszt: 200 zł;
⦁    29-31 stycznia 2021 r. – temat: „Nadzieja”, DR w Siedlanowie, koszt: 150 zł;
⦁    12-14 marca 2021 r. – temat: „Nadzieja”, DR w Nowym Opolu, koszt: 200 zł;
⦁    14-16 maja 2021 r. – temat: „Grzech”, DR w Siedlanowie; koszt 150 zł;
⦁    11-13 czerwca 2021 r. – temat: „Grzech”, DR w Siedlanowie, koszt: 150 zł.

Kolejną inicjatywą Dzieła Biblijnego jest „Skupienie dla grup biblijnych”. W niektórych parafiach naszej diecezji istnieją kręgi biblijne i liturgiczne. Ponadto wielu parafian czynnie angażuje się w proklamowanie słowa Bożego w trakcie Mszy św. (tzw. zespoły liturgiczne). Chcielibyśmy zatem zaproponować wszystkim tym osobom spotkania, które będą okazją do biblijnej formacji, wspólnej modlitwy oraz wymiany doświadczeń. W trakcie skupienia przewidziana jest Eucharystia, konferencja i kolacja. W najbliższych miesiącach zaplanowane zostały dwa terminy:
⦁    28 listopada, o 14.00, DR w Nowym Opolu, koszt: 10 zł;
⦁    9 maja 2021 r., o 14.30, DR w Siedlanowie, koszt 10 zł.
⦁    
Ponadto, z myślą o księżach posługujących w kręgach biblijnych i liturgicznych w Diecezjalnym Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu 24 października 2020 r. odbędą się „Warsztaty biblijne”.
W harmonogramie działalności Dzieła Biblijnego nie może oczywiście zabraknąć „Niedziel Biblijnych”, czyli wizyt w parafiach naszej diecezji, w czasie których w trakcie niedzielnych Mszy św. ma miejsce promocja Pisma Świętego, zaś młodzież przygotowująca się do bierzmowania może wysłuchać biblijnej katechezy. O terminach „Niedziel Biblijnych” będą informować księża proboszczowie poszczególnych parafii.
Ostatnią inicjatywą podejmowaną przez siedleckie Dzieło Biblijne jest prowadzenie strony internetowej – dzielojp2siedlce.com – oraz profilu społecznościowego na fb pod tą samą nazwą, gdzie są zamieszczane komentarze do mszalnych czytań, biblijne materiały formacyjne oraz bieżące wiadomości dotyczące działalności DB.
Serdecznie zachęcamy czytelników „Echa Katolickiego” do zapoznania się z powyższymi propozycjami. Mamy nadzieję, że w jakimś stopniu przyczynią się one do realizacji słów papieża Benedykta XVI, który w adhortacji Verbum Domini pisze: „Wraz z ojcami synodalnymi wyrażam żywe pragnienie, aby nastała nowa epoka umiłowania Pisma Świętego przez wszystkich członków ludu Bożego, tak aby dzięki ich modlitewnej i wytrwałej lekturze pogłębiała się więź z osobą Jezusa”.

ks. Rafał Pietruczuk