Rozmaitości
Źródło: LOGO
Źródło: LOGO

Jelita pod kontrolą

Polscy pacjenci mogą korzystać z nowoczesnych metod leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna.

NFZ ogłosił nowe programy leczenia przeznaczone dla dzieci i dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Wprowadzone w listopadzie 2007 r. programy zapewnią najciężej chorym pacjentom dostęp do nowoczesnej terapii biologicznej. Możliwość uniknięcia licznych hospitalizacji, okaleczających zabiegów operacyjnych, jak również kosztów absencji chorobowej i rent inwalidzkich, czyni tę terapię wysoce efektywną, uznawaną w Europie i USA za standard leczenia. – Wprowadzenie tych programów to ogromna szansa dla pacjentów – mówi dr Małgorzata Mossakowska, prezes towarzystwa J-elita. – Dostęp do nowoczesnych form leczenia był dotychczas znacząco utrudniony lub wręcz niemożliwy dla większości potrzebujących.

Choroba Leśniowskiego-Crohna to ciężkie schorzenie o nieznanej przyczynie, w którym głównym problemem jest stan zapalny jelit. Choroba dotyka najczęściej osoby młode – w wieku 20-40 lat. U większości pacjentów z chorobą jelita cienkiego dominują bóle brzucha, przewlekła biegunka często ze śluzem lub krwią. Duży odsetek chorych cierpi z powodu przetok drążących z jelita do innych narządów lub poza powłoki brzuszne. W zaawansowanych przypadkach chorzy muszą być nierzadko poddawani okaleczającym zabiegom. Przebieg choroby jest przewlekły. Według danych szacunkowych, w Polsce liczba chorych na chorobę Leśniewskiego-Crohna wynosi około 5 tys.

JAG