Aktualności
Jest koncepcja

Jest koncepcja

Na początku sierpnia władze miasta podpisały z jedną z pracowni architektonicznych umowę na opracowanie uaktualnienia dokumentacji technicznej zagospodarowania pl. Narutowicza.

3 września wstępną koncepcję zagospodarowania terenu projektanci przedstawili burmistrzowi miasta Piotrowi Płudowskiemu oraz łukowskim radnymi, natomiast w ubiegłym tygodniu – mieszkańcom. Miało to miejsce podczas odbywającego się na facebookowym profilu miasta spotkania z burmistrzem. Wstępną propozycję przebudowy reprezentacyjnego placu grodu nad Krzną można zobaczyć na stronach internetowych magistratu. Jak czytamy w wydanym komunikacie, dyskutując wstępnie nad projektem, władze miasta oraz radni zgłosili kilka uwag, które zostaną uwzględnione w dalszych pracach koncepcyjnych. Wola władz i projektanta jest bowiem odtworzenie pierwotnego, historycznego i reprezentacyjnego charakteru pl. Narutowicza. Obecnie trwają kolejne uzgodnienia m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego ks. Jerzym Cąkałą. Ostateczne opracowanie ma być gotowe do końca roku. 

MLS