Kultura
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

Powstająca w gminie orkiestra dęta będzie ósmą w powiecie garwolińskim. Pieniądze na zakup instrumentów pochodzą z budżetu ministerstwa kultury i własnego gminy.

Jak przyznaje Wiesław Gąska, wójt gminy Borowie, starania o środki zewnętrzne, w tym unijne, na zakup instrumentów trwały lata. – Nasze zamiary – mówi o utworzeniu gminnej orkiestry dętej – ziściły się. Wprawdzie otrzymaliśmy 35 tys. zł, niemniej część środków będzie pochodzić z budżetu gminy – wyjaśnia, potwierdzając, że planują systematyczne wzbogacanie funkcjonującej przy Gminnym Ośrodku Kultury orkiestry o nowe instrumenty.

Gmina poszukuje  teraz osoby, która zechciałaby zorganizować i przeprowadzić nabór chętnych do orkiestry. Rozmowy trwają… Założeniem samorządu jest, by skład orkiestry tworzyli wyłącznie mieszkańcy gminy. – Wiemy już, że wielu z nich gra na różnych instrumentach i z powodzeniem mogliby udzielać się w orkiestrze – zaznacza wójt, zdradzając, że liczy, iż pierwszy koncert w wykonaniu orkiestry odbędzie się za około dwa lata.

Powstająca orkiestra byłaby pierwszą w gminie Borowie. I dobrze, bo talentów tak wśród młodych, jak i starszych mieszkańców nie brakuje. Trzeba je tylko wyzwolić… W latach 80 przy ośrodku kultury z powodzeniem działał zespół muzyczny. Obecnie w rozśpiewanej gminie funkcjonuje kilka grup śpiewaczych. – Chór „Orchidea” istniejący przy gimnazjum w Borowiu liczy 80 członków. Działają również cztery zespoły ludowe: „Iwowianki”, „Lalinianki”, „Chrominianki” i „Borowianki” z Brzuzy. Dojdzie orkiestra dęta. Mam nadzieję, że uświetni ona nasze uroczystości patriotyczne i kościelne – podsumowuje W. Gąska.

Obecnie w powiecie garwolińskim orkiestry dęte funkcjonują w Garwolinie, Pilawie, Łaskarzewie, Żelechowie, Trąbkach, Miastkowie Kościelnym i Górznie.

JAWA