Aktualności
Jest zgoda

Jest zgoda

Wniosek gminy o dofinansowanie budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Kłoczewie uzyskał akceptację zarządu województwa lubelskiego.

Otrzymał też dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 846 tys. zł. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2,2 mln zł. Jednak ostateczna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. 

MLS