Kościół
Źródło: KUL
Źródło: KUL

Jesteśmy dziećmi jednego Boga

Chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu, rodzi się w jego łonie. Judaizm Drugiej Świątyni jest tym, w którego kontekście działa Jezus z Nazaretu przepowiadający tę naukę z nową mocą, stając u podwalin Kościoła i religii chrześcijańskiej - mówi ks. prof. Mirosław S. Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela.

Na pewno tym, co łączy chrześcijan i Żydów, jest Pismo Święte. W Nowym Testamencie mamy ok. 300 cytatów ze Starego Testamentu. Papież Benedykt powiedział, że Nowy Testament bez Starego byłby jak roślina skazana na uschnięcie. Sam Jezus i autorzy Nowego Testamentu czerpali garściami z tekstów starotestamentalnych, z tekstów Tory, tekstów Proroków, tekstów Pism. To zadanie dla nas - w tekście Nowego Testamentu odkrywać bogactwo Starego i pokazywać ich jedność, szczególnie gdy spotykamy się razem, kiedy tworzymy podwaliny dialogu.

Od 1997 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu. Komu bardziej jest on potrzebny: katolikom czy żydom?

Idealnie byłoby, gdyby dialog katolicko-żydowski charakteryzował się symetrią, gdyż jest on potrzebny nie tylko samemu Kościołowi, ale także wspólnocie żydowskiej. Na pewno dla nas jest to coś cennego. Odkrywamy swoje korzenie, Stary Testament, spotykamy Jezusa, który był Żydem, działał w Palestynie I w., mówił po aramejsku. Odkrywamy Kościół, który rodzi się w łonie judaizmu. Ale i świat żydowski coraz bardziej potrzebuje spotkania z nami, chrześcijanami, otwarcia, relacji na Kościół, na to, co dotyczy współczesnego świata w obliczu różnych zagrożeń. Wiele spraw jest bliskich obu stronom. Przede wszystkim wspólnie pochylamy się nad słowem Bożym. Badania targumów – najstarszych komentarzy Biblii hebrajskiej stanowią ważną płaszczyznę dialogu. Wiele osób żydowskiego pochodzenia często prosi nas, chrześcijan, o wyjaśnienie pewnych kwestii dotyczących Nowego Testamentu. Ostatnio np. pytano mnie o ojca Mojżesza, który w Księdze Wyjścia jest tylko wzmiankowany, a ja mogłem odesłać żydowskich uczonych do Listu do Hebrajczyków, gdzie mowa jest o rodzicach Mojżesza – ich wierze i odwadze wobec nakazu faraona (Hbr 11,23). ...

Monika Lipińska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł