Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Jesteśmy młodą wspólnotą

W niedzielę, 21 sierpnia, bp Zbigniew Kiernikowski wizytował siedlecką parafię bł. Męczenników Podlaskich. Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście księży z dekanatu siedleckiego, pasterza diecezji powitali parafianie oraz proboszcz ks. Jacek Szostakiewicz.

Podczas wizytacji ksiądz biskup wygłosił katechezę kerygmatyczną oraz dwie homilie. Spotkał się z duszpasterzami, przedstawicielami wspólnot i ruchów kościelnych oraz Komitetem Budowy Kościoła.

Młoda, ale prężna

– Jesteśmy wspólnotą stosunkowo młodą, pod względem czasowym i wiekowym. Parafia została erygowana 29 listopada 2009 r., a ja zostałem mianowany przez ks. biskupa jej proboszczem – mówił podczas przedstawienia parafii ks. Jacek Szostakiewicz. – Do pomocy w pracy duszpasterskiej jako wikariusz został wyznaczony ks. Artur Domański, który wiernie i z dużym zapałem tę pomoc świadczy.

Jak podkreślił ks. Szostakiewicz, na początku ważnym zadaniem było zorganizowanie duszpasterstwa w parafii i stworzenie warunków koniecznych dla jej funkcjonowania. Przypomniał, że od pierwszych dni pracy parafii cały proces duszpasterski był realizowany w tymczasowym namiocie. – I w tych warunkach konsolidowała się wspólnota. W zimie było zimno, a latem czasami mieliśmy tam saunę, ale to nie zraziło wiernych, a wręcz utwierdziło w wierze i dzisiaj możemy cieszyć się z tego, że wierni nie tylko się nie zrazili, ale wręcz mam świadomość, że było to potrzebne, aby ta trudna droga doprowadziła nas do przeżywania wspólnoty już w innym wymiarze i w innych warunkach – mówił proboszcz. – 14 sierpnia ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace związane z budową nowej kaplicy, a 15 maja tego roku ks. biskup dokonał uroczystego jej poświęcenia. Dzięki ofiarności wiernych naszej parafii i pomocy z innych parafii siedleckich oraz dużej ilości sponsorów mogliśmy w krótkim czasie przenieść się do tej pięknej i okazałej świątyni. Od tego momentu ilość wiernych znacznie się zwiększyła i stało się możliwe realizowanie duszpasterstwa w szerszym wymiarze, gdyż ani słońce, ani mrozy nie odstraszają wiernych – kontynuował. Mówiąc o stanie prac budowlanych, ks. Szostakiewicz wskazał, że obecnie parafia jest w trakcie upiększania kaplicy. Zakupiono nowe żyrandole, ułożono kostkę tymczasową przy świątyni, kończone są prace w zakrystii, kancelarii oraz w pomieszczeniach sanitarnych. We wrześniu zostanie ułożona granitowa posadzka. Następny etap realizacji prac budowlanych to budowa budynku parafialnego oraz przedszkola niezbędnego dla wychowywania dzieci w duchu religijnym.

Mówiąc o życiu duchowym parafii, ks. proboszcz wspomniał o zorganizowaniu służby liturgicznej, niezbędnej do pięknego sprawowania liturgii. Składa się ona z ponad 20 ministrantów, sześciu lektorów oraz grupy ludzi świeckich udzielających się podczas liturgii słowa. Już od dłuższego czasu parafia posiada swoją scholę parafialną, mieszaną oraz dziecięcą. W parafii są Koła Żywego Różańca i przedstawiciele Kościoła Domowego. Zawiązał się komitet budowy świątyni, a w przyszłości będzie wybrana Rada Parafialna. W okresie jesiennym w parafii zostaną przeprowadzone katechezy neokatechumenalne. W tym roku odbyła się po raz pierwszy I Komunia Święta. Obecnie trwa przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

– W tym miejscu chciałbym podziękować ks. biskupowi za wspieranie tej nowej wspólnoty pod każdym względem oraz utwierdzanie w wierze. Obecność ks. biskupa zawsze pozostawia po sobie pozytywny oddźwięk, dzięki wskazaniom, jak iść w dobrym kierunku i nie zatracić celu codziennego wędrowania. Dziękuję także moim parafianom za troskę o budowanie wspólnoty w jej wymiarze duchowym w rodzinach i w parafii. Dziękuję także za każdorazowe wsparcie duchowe i materialne. Wiem, że wizytacja ks. biskupa będzie okazją do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami, wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w naszej parafii – powiedział na zakończenie prezentacji parafii jej proboszcz – ks. Jacek Szostakiewicz.

Znak jedności

W katechezie do parafian bp Kiernikowski wyjaśnił, w jaki sposób wspólnota parafialna staje się znakiem jedności i miejscem przebaczenia. – Kościół to zgromadzenie ludzi, którzy uznają, że są grzesznikami i wchodzą na drogę nawrócenia. Kościół tworzą ochrzczeni, którzy uwierzyli, że mogą umierać dla siebie i żyć mocą Jezusa Chrystusa. Ta wspólnota wierzących, otwarta na nawrócenie i gotowa przebaczać, staje się podmiotem jednoczenia. Jedność Kościoła wypływa z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wspólnota parafialna jest miejscem, gdzie rozwija się nasza wiara oraz pogłębia więź z Bogiem i drugim człowiekiem. Dokonuje się to przez słuchanie słowa Bożego i celebrowanie liturgii – nauczał. – Tym, co niszczy nasze życie osobiste i wspólnotowe, jest przede wszystkim lęk przed przegraną, przed krzyżem. Jest to lęk o siebie, o własną wygodę, o zrealizowanie siebie dla siebie. Nikt bowiem sam z siebie nie chce być gorszy od drugiego ani być gorzej traktowanym. Nie zawsze przy tym rozumiemy, że we wspólnocie Kościoła Bóg daje nam poznać Dobrą Nowinę, by każdy z nas dzięki Ewangelii i sakramentom wchodził coraz bardziej w logikę krzyża oraz żył w komunii – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Pójść za Chrystusem

Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia. – Bóg pragnie nas całkowicie obdarować sobą i uchronić przed błędem – mówił w homilii biskup siedlecki. – W pytaniu, jakie Jezus postawił uczniom: „A wy za kogo Mnie uważacie?” nie chodziło o zdobycie informacji, co oni o Nim myślą, lecz by wreszcie apostołowie do końca skonfrontowali się z rzeczywistością, kim jest dla nich Jezus. Przecież nie zostawia się tak łatwo wszystkiego i nie idzie się za kimś, kto najpierw nie okaże się przekonywujący. Uczniowie widzieli, że Jezus ma władzę, czyni cuda, a z drugiej strony odkrywali Jego prostotę, skromność i bezbronność. Za kogo wy uważacie Syna Człowieczego, który nie będzie się bronił i przebaczy swoim wrogom? Za kogo ja uważam Jezusa, który pozwolił się przybić do krzyża? Kim On jest dla mnie, który na tyle sposobów chcę przeprowadzić swoją wolę i mieć władzę? – pytał biskup. – W parafii uczymy się być w relacji z Chrystusem, byśmy nie byli fałszywymi zarządcami. Dopiero gdy Piotr wejdzie na drogę nawrócenia, jako odkupiony grzesznik będzie mógł prowadzić do nieba innych grzeszników – nauczał bp Kiernikowski.

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie księdza biskupa z przedstawicielami wspólnot i ruchów kościelnych oraz Komitetem Budowy Kościoła. W rozmowie z tymi osobami bp Kiernikowski mówił o potrzebie inicjacji do słuchania słowa Bożego oraz zachęcił do wysłuchania katechez drogi neokatechumenalnej, które zaplanowane są na jesień. Spotkanie z duszpasterzami oraz wizyta u jednej z rodzin mieszkających na terenie parafii zakończyły wizytację biskupią.


Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest obowiązkiem każdego biskupa ordynariusza, który jako „wikariusz Chrystusa pełni misję pasterską w powierzonym sobie Kościele partykularnym (KKK 1560)”. Biskup diecezjalny, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, ma obowiązek wizytować systematycznie parafie swojej diecezji. Podczas wizytacji kanonicznej biskup spotyka się z ludem Bożym nie tylko jako administrator diecezji, ale przede wszystkim jako zwiastun dobrej nowiny, nauczyciel wiary pasterz swojej owczarni. Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia parafialnego.

 

ks. Mateusz Czubak