Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Jesteśmy sługami Pana

W sobotę 28 sierpnia w kościele Trójcy Świętej w Terespolu została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego z dekanatu terespolskiego.

Głównymi organizatorami spotkania byli s. Amabilis Chirczuk oraz dziekan i proboszcz terespolski ks. Zbigniew Hackiewicz. Poprzednie odbyło się w 2014 r. Uroczystości towarzyszyła figura Matki Boskiej ze Skały podarowana przez ks. dr. Krzysztofa Białowąsa oraz wystawa „Budować Dom Na Skale” o słudze Bożym kard. S. Wyszyńskim i służebnicy Bożej s. Wandzie Bronikowskiej zorganizowana przez ks. dr. Jerzego Jastrzębskiego należącego do Komitetu Organizacji Beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. Przed rozpoczęciem Eucharystii wszystkich zebranych serdecznie przywitał ks. Z. Hackiewicz. Siostry zapaliły przed ołtarzem sześć zniczy przypominających o osobach, które odeszły już do wieczności.

Uroczystej Mszy przewodniczył ks. Piotr Witkowicz – proboszcz jedynej w Polsce parafii unickiej obrządku bizantyjsko-wschodniego św. Męczennika Nikity w Kostomłotach. W koncelebrze uczestniczyli kapłani: o. Roman Janowski – werbista pracujący w Zambii, o. dr Robert Danieluk – jezuita z Watykanu, ks. kan. Grzegorz Terpiłowski – proboszcz parafii św. Rocha w Miłkowicach Maćkach (diec. drohiczyńska), ks. Adam Pietrusik – proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Poizdowie, ks. dr Andrzej Danieluk – rektor Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, ks. Dariusz Białowąs – proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożycielki w Luton (Wielka Brytania), ks. Grzegorz Bińdziuk – wikariusz w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej, ks. Waldemar Mróz – wikariusz w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, ks. dr Jerzy Jastrzębski – wykładowca Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. dr Krzysztof Białowąs – postulator rzymski z Kongregacji ds. Świętych, ks. Dariusz Radywaniuk – dyrektor Domu Pielgrzyma w Pratulinie. Byli również obecni: pallotyn br. Marek Kuźmiczuk oraz nazaretanki – s. Agnes Wójtowicz, s. Ewa Jankowska, serafitka s Amabilis Chirczuk, s. Joanna Mincewicz ze Zgromadzenia Pocieszycielek NSJ i s. Zofia Gawryluk ze Zgromadzenia Sług Jezusa. W Mszy św. uczestniczyły także osoby świeckie. Oprawę muzyczną zapewnił organista Krzysztof Andrzejuk.

 

Zjednoczeni w modlitwie

Okolicznościową homilię wygłosił werbista o. R. Janowski. Podziękował w niej za łaskę spotkania, jak też powołania do życia do kapłaństwa i życia konsekrowanego; szczególne słowa wdzięczności skierował do s. Amabilis oraz ks. Z. Hackiewicza. – Chociaż jesteśmy z różnych diecezji, zakonów, zgromadzeń zakonnych, pracujemy w różnych krajach i w różnych warunkach, to Bóg ma wobec nas swój plan. To On nas powołał do kapłaństwa i życia konsekrowanego (…). Jesteśmy sługami Pana Boga wiernymi swemu powołaniu, a łączy nas wszystkich modlitwa – powiedział o. R. Jankowski. Na zakończenie kazania przypomniał o kapłanach i osobach konsekrowanych żyjących i tych, którzy odeszli do wieczności. Zakończył prośbą o modlitwę za wszystkich, w tym za rozpoczynających służbę na roli Pańskiej, jak też o nowe powołania .

Ks. K. Białowąs dokonał poświęcenia figury Matki Boskiej ze Skały. Skierowano także zaproszenia do obejrzenia okolicznościowej wystawy o słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim i służebnicy Bożej s. Wandzie Bronikowskiej. Na wszystkich niedzielnych Mszach św. 29 sierpnia ks. J. Jastrzębski głosił kazania o kard. Wyszyńskim, prezentował wystawę i prowadził modlitwę różańcową pod płaszczem Matki Bożej z Guadelupe.


45 powołanych w ciągu 50 lat

Z informacji zebranych przez s. Amabilis wynika, iż w ostatnich 50 latach z dekanatu terespolskiego zostało powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego 45 osób. Sześć osób z tego grona odeszło do wieczności, posługę nadal pełni 16 kobiet i 23 mężczyzn, z czego w Polsce 33 osoby, a poza granicami kraju siedem osób (Włochy, Gruzja, Ukraina, Wielka Brytania, Zambia). Wśród powołanych mężczyzn największą grupę stanowią księża diecezjalni, następnie duchowni zakonni: franciszkanie i kapucyni oraz werbista, jezuita, pallotyn i marianin. W zakonach i zgromadzeniach żeńskich największą grupę stanowią nazaretanki i loretanki oraz albertynki; jest też antoninka, salezjanka, serafitka, siostra ze Zgromadzenia Sługi Jezusa i reprezentantka Zgromadzenia Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego.

Adam Jastrzębski