Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Jesteśmy zaczynem we współczesnym świecie

Zachwyt nad duchowością małej świętej sprawił, że sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek nie tylko ogłosił św. Teresę z Lisieux patronką diecezji łuckiej, której pasterzem został w 1925 r., ale jej również powierzył powołane przez siebie w 1936 r. zgromadzenie zakonne. Co stanowiło główny impuls do jego utworzenia?

Niewątpliwie założenie naszego zgromadzenia wpisuje się w zachwyt bp. A.P. Szelążka nad duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspomnijmy przy tym, że był on wielkim czcicielem małej świętej. Fakt, że będąc niezwykle oddany i wpatrzony w tę karmelitankę, zawierzył jej całą posługę biskupią oraz diecezję, w której przyszło mu pasterzować, przybliża nam motywy powołania Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus - mówi s. Dawida Prusińska, terezjanka.

Niemniej głębszą pobudką bp. Szelążka do rozeznania i utworzenia w swojej diecezji nowego zgromadzenia zakonnego było wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, który w trudnych chwilach życia Kościoła poddaje odpowiednią pomoc, wyznaczając ludzi do spełnienia określonego zadania. Właśnie w tym czasie, kiedy stygła miłość w duszach ludzkich, kiedy trzeba było otoczyć szczególną troską młodzież, ksiądz biskup jedyny ratunek dostrzegał w powierzeniu tego zadania zgromadzeniu, które – w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i propagując jej „małą drogę” – stanie się ewangelicznym zaczynem we współczesnym świecie. O tym właśnie wspomina bp Szelążek w wystosowanym dekrecie erekcyjnym powołującym zgromadzenie do istnienia. Należy przy tym mocno zaakcentować, iż szczególną troską biskupa było, aby wychowanie młodzieży miało charakter terezjański, z uwzględnieniem „małej drogi” św. Teresy. ...

LI

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł