Aktualności
Jeszcze o ziemianach

Jeszcze o ziemianach

11 i 12 września Muzeum Regionalne w Siedlcach organizuje kolejną sesję naukową poświęconą ziemianom - tym razem posiadaczom ziemskim o obcych korzeniach.

Pierwszy dzień dwudniowej sesji przeznaczono na obrady w MR. Ich program wygląda bardzo obiecująco – wystąpienia dziesięciu prelegentów dotyczyć będą różnych aspektów życia ziemian. Obok zagadnień przekrojowych – jak temat wystąpienia dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach dr. Grzegorza Welika, który mówić będzie o ziemianach obcego pochodzenia i ich majątkach w guberni siedleckiej, czy prelekcja dr. Franciszka Gryciuka pt. „Właściciele ziemscy pochodzenia żydowskiego na ziemi łosickiej w latach 1864-1914” – w referatach scharakteryzowane zostaną też poszczególne rody ziemiańskie, jak działania czy osiągnięcia konkretnych ziemian. Mowa będzie m.in. o działaczu społeczno gospodarczym z południowego Podlasia baronie Stanisławie Różyczce de Rosenwerth, Gieysztorach z Sionny, ostatnim właścicielu majątku Patków Ruski Józefie Heltmanie czy rodzinie Fonbergów – panach na Natolinie. Poznać będzie można efekty badawczych dociekań nt. historii ziemian, ale też z pewnością dużo barwnych historii, pełnych zagadek, smaczków i tajemnic. Np. ciekawie zapowiada się referat dr. Rafała Dmowskiego, który skupi uwagę na „zapomnianym proboszczu siedleckim” – ks. Józefie Scipio del Campo. Początek piątkowego spotkania w MR – o 9.00.

12 września odbędzie się natomiast wycieczka szlakiem zabytkowych obiektów powiatu bialskiego.

LI