Aktualności
Jeszcze rok

Jeszcze rok

Prawdopodobnie dopiero w 2020 r. zostanie przywrócony ruch pociągów na trasie Lublin-Warszawa przez Dęblin.

Przez najbliższy rok nadal bedzie obowiązywał objazd przez Łuków. Po tym jak pod koniec września generalny wykonawca – włoska firma Astaldi – odcinka trasy Lublin-Dęblin zrezygnował z kontraktu, prace stanęły w miejscu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wypłaciły już część zaległych pieniędzy podwykonawcom włoskiej firmy i kontynuują mediacje z usługodawcami i dostawcami materiałów budowlanych, których zawiodło Astaldi, komplikując ich sytuację prawną i finansową. Pod koniec grudnia zakończono inwentaryzację na poszczególnych placach budowy, dzięki czemu niebawem będzie można rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawców pozostałych prac. Nowi wykonawcy na placu budowy powinni pojawić się już w marcu. 

MLS