Rozmaitości
Jezus jest prawdziwym skarbem

Jezus jest prawdziwym skarbem

Jezus jest prawdziwym skarbem, dla którego warto wszystko poświęcić - powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym niedzielną modlitwę "Anioł Pański" w Castel Gandolfo. W przemówieniu, wygłoszonym po modlitwie, papież wyraził głębokie zaniepokojenie pogorszeniem klimatu współpracy międzynarodowej //lead

 

Castel Gandolfo Papież potępia przemoc

 

Jezus jest prawdziwym skarbem

 

 

W rozważaniu Benedykt XVI stwierdził, że Jezus jest prawdziwym przyjacielem, który nigdy nas nie opuszcza, „ponieważ zna najgłębsze oczekiwania naszego serca. Jezus jest ,,Synem Boga żywego”, obiecanym Mesjaszem, przybyłym na ziemię, aby dać ludzkości zbawienie i zaspokoić pragnienie życia i miłości, które mieszka w każdej istocie ludzkiej. Jak wiele zyskałaby ludzkość, gdyby przyjęła tę nowinę, która niesie ze sobą radość i pokój!”. Papież wskazał również, że misją Kościoła jest urzeczywistnianie wspaniałego planu Boga, by zjednoczyć w Chrystusie całą rodzinę ludzką. Jedności tej służy także posługa Następcy św. Piotra, który ma dbać o to, aby Kościół nie był Kościołem jednego narodu czy jednej kultury, lecz wszystkich ludów. Papież ma służyć jedności tych, którzy w Chrystusie stali się braćmi i siostrami – zaznaczył Ojciec Święty i poprosił o modlitwę w intencji swej posługi. 

Do zgromadzonych Polaków papież powiedział: „Pozdrawiam Polaków. Dzisiejsza Ewangelia przypomina wyznanie Piotra: ,,Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). Oto fundament naszej wiary: Jezus Chrystus, Boży Syn, stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Niech ta prawda kształtuje nasze życie, abyśmy mieli udział w Jego chwale. Niech Bóg wam błogosławi!”.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej, Benedykt XVI zauważył ze smutkiem, że w ostatnim czasie pogarsza się klimat współpracy międzynarodowej. Za Janem Pawłem II wskazał na konieczność rozumienia ludzkości jako „rodziny narodów”, która ma wspólne przeznaczenie, a także na potrzebę przeciwstawienia się nacjonalizmom, które w przeszłości  miały tragiczne konsekwencje. Wskazał zarazem, że nie wolno poddawać się pesymizmowi. – Należy przede wszystkim zaangażować się czynnie w odrzucenie pokusy stawiania czoła nowym sytuacjom za pomocą starych systemów. Przemoc musi zostać odrzucona! – podkreślił mocno Benedykt XVI i dodał: „Moralna siła prawa, równoprawne i przejrzyste rokowania w celu rozstrzygnięcia sprzeczności, począwszy od tych, związanych z zależnością między integralnością terytorialną a samookreśleniem narodów, przestrzeganie danego słowa, poszukiwanie dobra wspólnego: oto niektóre główne drogi, którymi należy kroczyć z uporem i twórczego, aby zbudować stosunki owocne i szczere, i aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom czasy zgody oraz postępu moralnego i obywatelskiego!”.

Kilka dni wcześniej, w czasie audiencji środowej, papież wspomniał także o swej duchowej łączności z ofiarami huraganu w Polsce. W wypowiedzianych po polsku pozdrowieniach Benedykt XVI powiedział: „W minionym tygodniu przeszły przez Polskę niespotykane w tym regionie burze i huragany. Byli zabici i ranni. Wielu straciło dobytek całego życia. Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli na skutek tego żywiołu, pragnę zapewnić o mojej duchowej bliskości i pamięci w modlitwie. I wszystkich was tu obecnych niech Pan Bóg błogosławi”.

 

(xaa)