Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Józefie, święty patronie…

Szczęśliwy, kto sobie patrona, Józefa, ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo św. Józef przy nim stoi. Nie zginie - proste słowa, a wypowiedziane z wiarą mają moc uciszyć niejedną burzę serca. W parafii Szpaki rozpoczyna się właśnie doroczna nowenna ku czci Oblubieńca NMP.

Idźcie do Józefa! On was wysłucha! - wierni zapewnieniom wieloletniego proboszcza co roku gromadzą się na uroczystościach nowennowych ku czci świętego patrona. We wrześniu tego roku minie 20 lat od śmierci ks. kan. Karola Harazina. Tymczasem kult Oblubieńca NMP, którego przemożnemu wstawiennictwu przed Bożym tronem powierzał wszystkie rodziny parafii i każdego z osobna, wciąż trwa…

„Może ja nie doczekam, ale zobaczycie, że do św. Józefa ludzie będą przyjeżdżać z daleka…” – miał też mówić do parafian. Wielkie zaangażowanie ks. K. Harazina w szerzenie czci Opiekuna Pana Jezusa zyskiwało wymiar świadectwa. Obserwując ufność, z jaką duszpasterz klękał najpierw przed obrazem św. Józefa, a następnie umieszczoną w głównym ołtarzu figurą patrona, wierni szli za jego przykładem. Powtarzając słowa zawierzenia: „O Józefie, ratuj nas – w życiu, śmierci, w każdy czas” czy w kolejnych dziesiątkach odmawianej koronki: „Józefie, święty patronie, ku prośbom naszym się skłoń./ Do ciebie wznoszę swe dłonie, opieką swoją nas chroń”, parafianie czci do przemożnego orędownika uczyli też swoje dzieci i wnuki.

Wkład w „promowanie” kultu

Szerzenie kultu poza granicami parafii, a nawet diecezji, jest z kolei wielką zasługą następców ks. K. Harazina na stanowisku proboszcza miejscowej wspólnoty: śp. ks. Sylwestra Ługowskiego i ks. Krzysztofa Stepczuka oraz obecnego – ks. Jacka Nazaruka. Wielki wkład w „promowanie” marcowego nabożeństwa mają też duszpasterze przybywający do Szpaków wraz ze swoimi parafianami. Każdego roku w nowennie uczestniczą m.in. pielgrzymi z Siedlec, Białej Podlaskiej, Łukowa, Janowa Podlaskiego, Trzebieszowa, Polskowoli, Pratulina, Rokitna, Kornicy, Konstantynowa, Stoczka Węgrowskiego, Górek czy Łosic… Co ich przyciąga? Pewność, że św. Józef nie zawiedzie, a przy tym – co niejednokrotnie podkreślają jego czciciele – „zwyczajność” tego świętego. Jest „Wzorem ciężko pracujących”, co pozwala identyfikować się z nim ludziom skromnie żyjącym. Jako do „Chluby życia domowego” i „Umocnienia rodzin” modlą się do niego żony i matki upraszające łaskę nawrócenia swoim bliskim. W śpiewanej podczas nowenny litanii jest też wzywany jako „Pociecha w niedoli” czy „Patron umierających”.

Wypraszać potrzebne łaski

Z opinią, że to właśnie wierni są najskuteczniejszymi nauczycielami kultu św. Józefa, zgadza się proboszcz parafii Szpaki ks. J. Nazaruk. Rozpoczynająca się lada dzień nowenna będzie już piątą pod jego przewodnictwem. – To właśnie ci ludzie swoim przykładem nauczyli mnie, że dobrze jest mieć św. Józefa przy sobie – wskazuje przykład parafian i pielgrzymów, którzy gromadzą się przed figurą patrona, by przez jego wstawiennictwo wypraszać potrzebne łaski dla samych siebie i swoich bliskich. Orędownictwu przemożnego opiekuna powierzone zostało ponadto dzieło rozbudowy miejscowego kościoła. W intencji powodzenia prowadzonych od dwóch lat prac parafianie podjęli sztafetę modlitewną.

Zachęcając od ufności w Bożą Opatrzność, proboszcz przypomina, że intencje przekazywane za pośrednictwem specjalnej „skrzynki” zamieszczonej na stronie internetowej parafii czy składane przed ołtarzem są następnie odczytywane i omadlane przez cały rok. Mszy św. sprawowanej w każdą środę towarzyszy bowiem nabożeństwo do patrona połączone ze śpiewem – wzorem marca – litanii ku jego czci i ponawianym aktem zawierzenia.

Dotknięciem ręką Jego czułości

Nawiązując do hasła tegorocznej nowenny: „Ze św. Józefem uczymy się miłości miłosiernej”, ks. J. Nazaruk wyjaśnia, że inspiracją do tematów rozważań na poszczególne dni stał się obchodzony w Kościele Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego. – Przed rozpoczęciem jubileuszu Ojciec Święty prosił, aby Kościół odkrywał w tym czasie bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy; aby Rok Święty był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości – wyjaśnia z uwagą, że jej przejawem bywa choćby dobre słowo… – A któż bardziej niż św. Józef, który żył otoczony czułą miłością Jezusa i Maryi, o miłosierdziu Boga może nam powiedzieć i miłosierdzia nauczyć? – pyta, wyjawiając, iż tematy rozważań poruszanych przez księży podczas poszczególnych dni nowenny oscylować będą wokół zagadnień związanych z miłosiernym stosunkiem do bliźnich. Zwieńczeniem dziesięciodniowych wieczornych spotkań modlitewnych stanie się zaś suma odpustowa sprawowana w uroczystość ku czci św. Józefa, tj. 19 marca, o 12.00, pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka.


Modlitwa do św. Józefa!

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, a mój najlepszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki, Twej pomocy błagający, pozostał bez Twojej pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją łaskawie przyjąć i wysłuchać. Amen.


Jak co roku – dzięki życzliwości Katolickiego Radia Podlasie – codzienne nabożeństwa będą transmitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, co pozwoli na łączność modlitewną z parafianami i pielgrzymami przybywającymi do Szpaków także wszystkim ludziom starszym, chorym i cierpiącym.

Zaproszeniu na uroczystości nowennowe towarzyszy ponadto zachęta księdza proboszcza – skierowana do wszystkich wiernych, w tym słuchaczy KRP – o przesyłanie osobistych intencji, które będą zawierzane Panu Bogu przez wstawiennictwo patrona parafii – św. Józefa. Prośby o modlitwę można wpisywać do „skrzynki intencji” widniejącej na stronie internetowej: www.szpaki.sacro.pl bądź przesyłać na adres: Parafia MB Częstochowskiej – Szpaki Stare 26, 08-205 Kornica. Istnieje także możliwość zgłaszania intencji telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 83-358-76-52.


PROGRAM NOWENNY DO ŚW. JÓZEFA

„Ze św. Józefem uczymy się miłości miłosiernej”

I DZIEŃ NOWENNY – 10 marca (czwartek)

ks. prałat Stanisław Grabowiecki – dziekan dekanatu janowskiego,

ks. Jacek Guz – kustosz sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie:

„«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7). Na czym polega istota miłości miłosiernej?”.

II DZIEŃ NOWENNY – 11 marca (piątek)

ks. dr Mateusz Czubak – wicedyrektor wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej:

„«Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo» (Rz 12,8) – głodnych nakarmi, spragnionych napoi, podróżnych w dom przyjmie…”.

III DZIEŃ NOWENNY – 12 marca (sobota)

ks. Wojciech Bazan – prefekt Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Białej Podlaskiej:

„«Spraw, Panie, aby moje oczy i ręce były miłosierne» (św. s. Faustyna) – niech nagich przyodzieją, a więźniów pocieszą…”.

IV DZIEŃ NOWENNY – 13 marca (niedziela)

ks. kan. Jerzy Przychodzeń – proboszcz parafii św. Izydora w Marianowie:

„«Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary» (Mt 12,1). Jak umiejętnie towarzyszyć chorym i troszczyć się o umarłych?”.

V DZIEŃ NOWENNY – 14 marca (poniedziałek)

ks. Zbigniew Hackiewicz – proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mszannie:

„Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać – o upomnieniu braterskim”.

VI DZIEŃ NOWENNY – 15 marca (wtorek)

ks. kan. Andrzej Biernat – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej:

„Dar rady i niesienia pociechy jako naśladowanie Chrystusa litującego się nad cudzym nieszczęściem”.

VII DZIEŃ NOWENNY – 16 marca (środa)

ks. prałat dr Andrzej Jakubowicz – dziekan dekanatu sarnackiego:

„Cierpliwość w znoszeniu krzywd i umiejętność przebaczania jako podstawa miłości chrześcijańskiej”.

VIII DZIEŃ NOWENNY – 17 marca (czwartek)

ks. Andrzej Głasek – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Hadynowie:

„Modlitwa i post jako skuteczne zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu”.

IX DZIEŃ NOWENNY – 18 marca (piątek)

ks. kan. Andrzej Puchalski – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie:

„«Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie» (Jk 2,17). Budowanie postawy prawego chrześcijanina”.

UROCZYSTOŚĆ KU CZCI ŚW. JÓZEFA – 19 marca (sobota)

 Suma odpustowa o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Sawczuka.

WA